Plany łączeniowe ESBANKU Banku Spółdzielczego oraz Banku Spółdzielczego w Kleszczowie

Plany łączeniowe ESBANKU Banku Spółdzielczego oraz Banku Spółdzielczego w Kleszczowie
Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
ESBANK Bank Spółdzielczy z siedzibą w Radomsku oraz Bank Spółdzielczy w Kleszczowie pragną połączyć siły, tworząc jednolity, prężny podmiot finansowy, który będzie działał pod marką ESBANK Bank Spółdzielczy, czytamy w komunikacie Banku.

28 października 2021 r. Zebranie Przedstawicieli ESBANKU Banku Spółdzielczego przyjęło uchwałę potwierdzającą wolę połączenia się z Bankiem Spółdzielczym w Kleszczowie czytamy w komunikacie dotyczącym planowanego połączenia ESBANKU Banku Spółdzielczego i Banku Spółdzielczego w Kleszczowie.

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Kleszczowie analogiczną uchwałę przyjęło 26 października 2021 r. Od tej chwili w imieniu obu Banków działają Rada Nadzorcza oraz Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego.

Projekt zmierzający do dobrowolnej konsolidacji Banków realizowany jest przy aprobacie Spółdzielczego Systemu Ochrony IPS SGB oraz Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Aktualnie trwa proces uzyskiwania zezwolenia na połączenie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Za zgodą KNF, formalne połączenie Banków nastąpi z chwilą stosownych zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do tego czasu Bank Spółdzielczy w Kleszczowe kontynuuje działalność pod swoją nazwą.

Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy

„Jesteśmy przekonani, że planowane na koniec roku 2021 włączenie do struktury ESBANKU Banku Spółdzielczego Banku Spółdzielczego w Kleszczowie jako 7.Oddziału, pozwoli nam budować jeszcze silniejszy lokalny Bank, łączący spółdzielcze wartości z nowoczesnymi bankowymi technologiami” napisano w komunikacie ESBANKU.

„Połączony Bank dysponować będzie większymi kapitałami, sprawną organizacją, wyspecjalizowanym zespołem, najlepszymi rozwiązaniami technicznymi, a także szeroką ofertą, co przełoży się na szereg nowych korzyści dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kleszczowie.” 

Zarząd ESBANKU Banku Spółdzielczego

Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy

ESBANK Bank Spółdzielczy to lokalny Bank, który działa od 1925 roku, a jego główna siedziba niezmiennie znajduje się w Radomsku.

Aktualnie posiada 15 placówek na terenie województw łódzkiego oraz śląskiego, m.in. w Radomsku, Częstochowie, Kłobucku, Wieluniu, Pajęcznie, Tuszynie i Piotrkowie Trybunalskim.

Silną pozycję Banku, który jest jednym z liderów w Spółdzielczej Grupie Bankowej, potwierdzają stabilne wyniki finansowe, stale rosnąca suma bilansowa – która na dzień 30.06.2021 r. wyniosła 914 876,3 tys. zł. – oraz zaufanie Klientów.

Swoją misję, wyrażoną słowami „wspieramy ludzi stąd”, Bank realizuje poprzez łączenie bankowości opartej o relacje z rozwojem bankowych technologii.  W ofercie Banku znajdują się nowoczesne rozwiązania, w tym bankowość internetowa SGB24 z usługą SGB ID (Profil Zaufany) oraz aplikacja mobilna SGB Mobile – z nowościami w postaci konta na selfie i przelewów BLIK na telefon.

Źródło: ESBANK Bank Spółdzielczy