Plan wzmocnienia unii rynków kapitałowych: zapewnienie dostępu MŚP do finansowania rynkowego w całej UE

Plan wzmocnienia unii rynków kapitałowych: zapewnienie dostępu MŚP do finansowania rynkowego w całej UE
Źródło: @EU_Commission
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Komisja Europejska opublikowała plan wzmocnienia tzw. unii rynków kapitałowych w UE. Zakłada m.in. wspieranie ubezpieczycieli i banków w zwiększaniu inwestycji, ujednolicenie przepisów dotyczących niewypłacalności i stworzenie punktu dostępu do danych przedsiębiorstw - informuje PAP.

#ValdisDombrovskis: Skala #OżywienieGospodarcze będzie zależeć od tego, jak funkcjonują #RynkiKapitałowe i czy #Obywatele i #Przedsiębiorstwa będą mieć dostęp do #FinansowanieRynkowe i #MożliwościInwestycyjne #CMU #NextGenerationEU @EU_Commission

Plan obejmuje trzy główne elementy.

Pierwszy to zwiększenie dostępności finansowania dla europejskich przedsiębiorstw, w szczególności MŚP, by zagwarantować, że odbudowana gospodarka UE będzie „ekologiczna, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy”.

Drugi to zapewnienie, by UE stała się dla osób prywatnych jeszcze bezpieczniejszym miejscem do długoterminowego inwestowania i oszczędzania, a trzeci połączenie krajowych rynków kapitałowych w prawdziwie ogólnounijny jednolity rynek kapitałowy.

Jednolity zbiór przepisów dot. rynków finansowych w UE

W ramach zapowiedzianych środków KE zamierza m.in. stworzyć pojedynczy punkt dostępu do danych przedsiębiorstw dla inwestorów, wspierać ubezpieczycieli i banki w zwiększaniu inwestycji w unijne przedsiębiorstwa, wzmocnić ochronę inwestycji w celu zwiększania skali inwestycji transgranicznych w UE, ujednolicić lub zharmonizować przepisy dotyczące niewypłacalności, dążyć do poprawy sytuacji w zakresie konwergencji praktyk nadzorczych i spójnego stosowania jednolitego zbioru przepisów dotyczących rynków finansowych w UE.

Czytaj także: Banki i przedsiębiorstwa w planie odbudowy gospodarki UE po kryzysie COVID-19

Dostęp do finansowania rynkowego i możliwości inwestycyjnych

„Skala naszego ożywienia gospodarczego będzie w decydującym stopniu zależeć od tego, jak dobrze funkcjonują nasze rynki kapitałowe, i od tego, czy obywatele i przedsiębiorstwa będą mieć dostęp do potrzebnego im finansowania rynkowego i możliwości inwestycyjnych.

By gospodarka UE stała się bardziej zrównoważona, cyfrowa, sprzyjająca włączeniu społecznemu i odporna na wstrząsy, musimy wygenerować ogromne inwestycje.

Przedstawiony dzisiaj plan działania ma za zadanie usunąć część spośród wciąż istniejących barier dla jednolitego rynku kapitałowego” ‒ powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący KE do spraw gospodarki.

Obecnie głównym priorytetem UE jest zadbanie o to, by Europa podniosła się po bezprecedensowym kryzysie gospodarczym, w jakim się znalazła na skutek pandemii koronawirusa.

Kluczowe znaczenie dla realizacji tego zadania będą miały, zdaniem KE, rozwój rynków kapitałowych UE i zapewnienie dostępu do finansowania rynkowego.

Czytaj także: Ursula von der Leyen przedstawiła priorytety Komisji Europejskiej: ochrona klimatu, powołanie unii zdrowia, walka z kryzysem

Unia rynków kapitałowych a odbudowa UE

Duże i zintegrowane rynki kapitałowe mają ułatwić odbudowę gospodarczą UE, zapewniając przedsiębiorstwom – szczególnie małym i średnim – dostęp do źródeł finansowania i dając Europejczykom pewność, że mogą bezpiecznie inwestować swoje oszczędności z myślą o przyszłości.

Prężne rynki kapitałowe będą również wspierać transformację ekologiczną i cyfrową Europy, a także przyczynią się do stworzenia gospodarki w większym stopniu sprzyjającej włączeniu społecznemu i bardziej odpornej na wstrząsy.

Unia rynków kapitałowych ma również kluczowe znaczenie dla wzmocnienia międzynarodowej roli euro.

Korzyści dla wszystkich Europejczyków

Unia rynków kapitałowych ma przynieść korzyść wszystkim Europejczykom, niezależnie od tego, gdzie mieszkają i pracują. Wszyscy konsumenci powinni mieć większy wybór w kwestii lokowania swoich oszczędności i dokonywania inwestycji, powinni być dobrze poinformowani i odpowiednio chronieni.

Przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie, powinny mieć dostęp do finansowania w całej UE, a inwestorzy powinni mieć możliwość inwestowania w projekty z całej UE.

Czytaj także: EKG, Europa przyszłości: demokracja, praworządność, ochrona klimatu i cyfryzacja

Źródło: PAP BIZNES