Płaca realna w Polsce wzrośnie o ponad 140 proc. do 2040 r. Prognoza PwC

Płaca realna w Polsce wzrośnie o ponad 140 proc. do 2040 r. Prognoza PwC
Fot. stock.adobe.com/Worawut
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Płaca realna w Polsce zwiększy się o 141% do 2040 r., dzięki czemu za dwie dekady polskie zarobki będą stanowiły równowartość 71% średnich wynagrodzeń w Wielkiej Brytanii, wynika z raportu PwC "International Wage Projections to 2040". Tak duża presja dla przedsiębiorców ze strony wzrostu kosztów wynagrodzeń przyspieszy biznesową konieczność znaczących inwestycji w automatyzację.

Spośród 21 państw przebadanych przez ekonomistów @PwCPolska nasz kraj pod względem dynamiki wzrostu pensji znalazł się na 5. pozycji #wynagrodzenia #pensje

Zgodnie z szacunkami ekspertów PwC, w ciągu najbliższych 20 lat pensje w Polsce wzrosną o 141%. Spośród 21 państw przebadanych przez ekonomistów nasz kraj pod względem dynamiki wzrostu pensji znalazł się na 5. pozycji. Lepszym wynikiem niż Polska będą mogły pochwalić się wyłącznie takie kraje, jak Indie (wzrost o 222%), Malezja (184%), Indonezja (176%) i Chiny (145%). W tym samym czasie dużo niższy wzrost zanotują Niemcy (41%), Wielka Brytania (29%), Stany Zjednoczone (22%) czy Francja (21%), podano.

Ogromna presja na wzrost wynagrodzeń

„Powiększająca się luka na rynku pracy w Polsce wywiera ogromną presję na wzrost wynagrodzeń. Mówimy tu o pełnym przekroju zawodów, od tych najprostszych, poprzez bardziej zaawansowane, wymagające unikalnych kompetencji i umiejętności. Polscy pracodawcy konkurują już nie tylko pomiędzy sobą, ale też z firmami za granicą. Wyjściem z tej sytuacji jest z jednej sytuacji wzrost wynagrodzeń, z drugiej zaś – konieczność inwestowania w rozwiązania pracooszczędne, czyli w automatyzację procesów” – powiedział partner w firmie doradczej PwC Piotr Łuba, cytowany w komunikacie.

Efekt szybko rozwijającej się gospodarki

Wysoka pozycja Polski w prognozowanym wzroście wynagrodzeń to z jednej strony efekt szybko rozwijającej się gospodarki, ale także konsekwencja problemów demograficznych. Do 2025 r. luka na rynku pracy w Polsce istotnie się powiększy. Biorąc pod uwagę prognozowane tempo rozwoju gospodarki i rosnące potrzeby biznesu, konieczne będzie zatrudnienie dodatkowo ok. 1,5 mln osób w perspektywie najbliższych 6 lat, wynika z raportu PwC „Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować?”.

Mimo tak szybkiego wzrostu płac w Polsce w 2040 r. średnie miesięczne wynagrodzenie będzie niższe niż w dojrzałych gospodarkach na świecie i zbliży się do 3 tys. USD, podczas gdy w Wlk. Brytanii osiągnie poziom niemal 4 tys. USD, a w Korei Południowej niemal 5,5 tys. USD.

Dla przypomnienia, jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2019 roku wyniosło 4 931,8 zł (ok. 1 300 USD), co oznacza wzrost r/r o 7,5%, wskazano także.

Automatyzacja w Polsce

„Automatyzacja wydaje się na dziś mniej opłacalna w Polsce niż w dojrzałych gospodarkach na świecie ze względu na wciąż duży korzystny wpływ arbitrażu płacowego, ale jak pokazuje najnowsza prognoza PwC, dynamika wzrostu płac w naszym kraju będzie wysoka i to długim okresie – transformacje przedsiębiorstw wykorzystujące narzędzia Data Analytics i Robotic Process Automations stają się naturalnym elementem rozwoju i zwiększenie konkurencyjności firm” – dodał Łuba.

Automatyzacja może nie tylko przynieść firmom korzyści w postaci oszczędności kosztowych i czasowych, ale także wyeliminować powtarzalne i rutynowe czynności, dając tym samym szansę na zwiększenie zaangażowania pracowników. Wcześniej automatyzacja wdrażana była głównie w firmach przemysłowych jako udoskonalenie i optymalizacja kosztowa procesów produkcyjnych, dziś transformacja dotyka wiele czynności biurowych oraz następuje automatyzacja części procesów sprzedażowych i kontaktu z klientami, podano także.

Prognozy dotyczące wzrostu średniego wynagrodzenia przygotowali ekonomiści PwC z Wielkiej Brytanii, uwzględniając dane z czterech obszarów: średnie pensje za rok bazowy 2017, wzrost wydajności pracy, różnicę pomiędzy wzrostem wydajności pracy i rzeczywistym wzrostem wynagrodzeń oraz prognozowane zmiany realnych kursów walutowych.

Zdaniem eksperta PwC, każda firma powinna przeanalizować swoje podejście do automatyzacji, biorąc pod uwagę indywidualne wyzwania, przed jakimi stoi. Rozwiązania automatyzujące, w tym RPA (Robotic Process Automation), umożliwiają zespołom takim jak finanse czy HR procesowanie ogromnej ilości danych do realizacji ich celów, pozwalają także wyeliminować powtarzające się zadania. Bardziej zaawansowane narzędzia, opierające się między innymi na technologii sztucznej inteligencji, również dają duże pole do optymalizacji procesów biznesowych, ale wykorzystanie ich pełnego potencjału wymaga ścisłej współpracy z innymi komórkami organizacji, w tym z zespołem IT.

„Większość liderów biznesowych na świecie i w naszym regionie jest zgodna co do tego, że sztuczna inteligencja w istotny sposób zmieni sposób funkcjonowania biznesu i ich przedsiębiorstw. Nadal niewiele firm potrafi wdrażać tego typu rozwiązania, a jeszcze mnie rozumie ich pełen potencjał. Strategia polegająca na biernym obserwowaniu zachodzących zmian, w tej sytuacji oznacza po prostu utratę konkurencyjności. Już teraz w Polsce rozpoczynają się wdrożenia projektów wykorzystujących AI, które istotnie mogą zwiększyć rentowność firm” – podsumował Łuba.

Źródło: ISBnews