Płaca minimalna w 2019 roku wzrośnie do 2220 zł? Rząd podał kwotę

Płaca minimalna w 2019 roku wzrośnie do 2220 zł? Rząd podał kwotę
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov Background
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Rząd proponuje, aby płaca minimalna w przyszłym roku wynosiła 2220 zł, zaś stawka godzinowa 14,50 zł.

#Rząd proponuje, aby #płacaminimalna w przyszłym roku wynosiła 2220 zł, zaś stawka godzinowa 14,50 zł #wynagrodzenie #płaca #praca

Taką propozycję Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym, gdyż na ostatnim jej posiedzeniu nie zapadła decyzja w tej sprawie.

„2220 zł – tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku. To o 5,7% i jednocześnie o 120 zł więcej niż obecnie. Od stycznia z 13,7 zł do 14,5 zł miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych. Taką propozycję rząd przedstawił do negocjacji Radzie Dialogu Społecznego” – podało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w komunikacie.

„Co ważne, w relacji do prognozowanego w 2019 roku przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej minimalne wynagrodzenie za pracę kształtowałoby się na poziomie 46,6%” – podkreślił resort.

Spór w rządzie o wysokość płacy minimalnej

Media donosiły o braku porozumienia co do wysokości minimalnego wynagrodzenia pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a resortem finansów.  Ministerstwo Rodziny proponowało pierwotnie bowiem, aby płaca minimalna w przyszłym roku wzrosła do 2250 zł. Stawka godzinowa miałaby, według tej propozycji, wynosić 14,70 zł. Na to nie zgodziło się, według doniesień, Ministerstwo Finansów.

Pytana o tę kwestię minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, odparła, że na ogół oczekiwania szefa resortu od polityki społecznej są wyższe niż możliwości budżetu państwa, za który odpowiada jednak minister finansów odgrywający „wiodącą rolę” w tej kwestii.

Wygląda jednak na to, że szefowie obydwu resortów osiągnęli kompromis i wypracowali wspólne stanowisko.

Uda się osiągnąć kompromis w Radzie Dialogu Społecznego?

Teraz propozycja rządowa trafi do Rady Dialogu Społecznego, gdzie będzie przedmiotem dyskusji.

Zgodnie z prawem RDS propozycję wysokości płacy minimalnej i minimalnej stawki godzinowej na rok następny poznać musi do 15 czerwca. Następnie rządowa propozycja zostaje poddana konsultacji ze stroną społeczną. Jak pokazuje doświadczenie chociażby z zeszłego roku, nie zawsze propozycja rządowa spotyka się z entuzjazmem związków zawodowych czy przedstawicieli pracodawców zasiadających w Radzie i nieraz nie udaje się wypracować kompromisu w kwestii wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Na wynegocjowanie wspólnego stanowiska wszystkie strony zasiadające w Radzie Dialogu Społecznego mają 30 dni. Jeśli jednak kompromisu nie uda się osiągnąć, wysokość płacy minimalnej zostaje ustalona samodzielnie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Nie może być jednak niższa niż przewidują przepisy prawa. Rząd ma czas na wydanie stosownego rozporządzenia do 15 września.

Komu wyższa płaca minimalna jest nie na rękę?

O kompromis w sprawie płacy minimalnej jest na ogół tak trudno, ponieważ to, co jest na rękę związkom zawodowym, na ogół spotyka się z krytyką przedstawicieli pracodawców i na odwrót. Trudno tu o kwotę, która byłaby satysfakcjonująca dla obu stron.

Związkowcy odnoszą często wysokość płacy minimalnej do poziomu średniego wynagrodzenia w Polsce i podnoszą argument, iż ta pierwsza powinna oscylować wokół 50 proc. tej średniej. Pracodawcy z kolei mówią w tym kontekście o wydajności pracy, która nie nadąża w Polsce za wzrostem płac i o problemach najmniejszych firm ze sprostaniem wysokości płacy minimalnej. Wśród ekspertów pojawiają się również głosy o wprowadzeniu regionalizacji, jeśli chodzi o wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Jak wyliczana jest wysokość płacy minimalnej?

Wysokość płacy minimalnej ustalana jest zgodnie z mechanizmem przewidzianym w ustawie z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.).

W znacznym stopniu na wysokość płacy minimalnej wpływa między innymi inflacja. Przepisy mówią bowiem, że wysokość płacy minimalnej w danym roku musi rosnąć co najmniej tak szybko, jak prognozowany na dany rok wskaźnik cen, który z kolei wyliczany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, a konkretnie uśrednionych w skali roku zestawień cen poszczególnych.

Pod uwagę przy wyliczaniu kwoty wzrostu pensji minimalnej brane jest również średnie miesięczne wynagrodzenie. Jeśli jest ono wyższe dwa razy od płacy minimalnej, to w kolejnym roku ta ostatnia zostaje dodatkowo zwiększona o 2/3 wskaźnika prognozowanego realnego przyrostu PKB. A to tyko niektóre ze wskaźników wpływających na wysokość płacy minimalnej wymienionych we wspomnianej ustawie.

Przypomnijmy, że w tym roku płaca minimalna wynosi 2100 zł, zaś minimalna stawka godzinowa to 13,70 zł.