PKO BP: szybkie pogorszenie wskaźników równowagi zewnętrznej w Polsce może budzić pewne obawy

PKO BP: szybkie pogorszenie wskaźników równowagi zewnętrznej w Polsce może budzić pewne obawy
Fot. stock.adobe.com/Alex
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Chociaż wskaźniki równowagi zewnętrznej nie przekraczają poziomów ostrzegawczych, to ich gwałtowne pogorszenie może budzić pewne obawy - napisali w komentarzu do poniedziałkowych danych o bilansie płatniczym za kwiecień ekonomiści PKO BP.

„Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego spadło po kwietniu do 1,8 proc. PKB, wskazując na coraz większe zapotrzebowanie na zagraniczne źródła finansowania. Chociaż wskaźniki równowagi zewnętrznej nie przekraczają poziomów ostrzegawczych, to ich gwałtowne pogorszenie może budzić pewne obawy” – napisano.

Kluczowe założenia dotyczące cen surowców

„Dla kształtowania się deficytu w przyszłości kluczowe są założenia dotyczące cen surowców, ich dalszy wzrost będzie pogłębiał deficyt towarowy. Nadchodzące spowolnienie gospodarcze, spadek mocno importochłonnych inwestycji i prawdopodobny spadek importochłonności konsumpcji (efekt napływu uchodźców i wzrostu konsumpcji autonomicznej) powinny działać ograniczająco na import. Eksport z kolei powinien zyskiwać na odblokowaniu łańcuchów dostaw oraz relatywnym wzroście znaczenia Europy w światowym podziale pracy (na co wskazują dane UNCTAD)” – dodano.

W ujęciu 12-miesięcznym deficyt C/A w relacji do PKB pogłębił się do 3,1 proc. z 2,2 proc. po marcu – wylicza PKO.

Deficyt w obrotach bieżących w kwietniu

Deficyt w obrotach bieżących w kwietniu 2022 r. wyniósł 3.924 mln euro wobec konsensusu 2.265,0 mln euro deficytu – podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł o 6,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 5,8 proc., a import zwiększył się o 22,6 proc. wobec mediany prognoz wskazującej na wzrost o 22,9 proc.

Źródło: PAP BIZNES