PKO BP: stabilizacja lub lekki spadek cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową w horyzoncie roku-dwóch lat

PKO BP: stabilizacja lub lekki spadek cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową w horyzoncie roku-dwóch lat
Fot. stock.adobe.com/Radosaw
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W horyzoncie roku-dwóch lat najbardziej prawdopodobne wydają się stabilizacja lub lekki spadek cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową - oceniają analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem, za takim scenariuszem przemawia niska dostępność cenowa gruntów oraz ograniczenie popytu budowlanego w konsekwencji serii podwyżek stóp procentowych.

„W pierwszym półroczu 2022 r. ceny gruntów pod zabudowę w dalszym ciągu rosły, choć nieco wolniej niż w pierwszej połowie 2021 r. Boom mieszkaniowy powodował naturalny wzrost cen gruntów; jednocześnie malejąca liczba działek o rozsądnej cenie w największych miastach i zmiany preferencji konsumentów wzmocniły sprzedaż działek w mniejszych ośrodkach i na obszarach poza miastami” – napisali w raporcie analitycy.

Obecnie w horyzoncie roku – dwóch najbardziej prawdopodobne wydają się stabilizacja lub lekki spadek cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową.

„Za takim scenariuszem przemawia już wysoki poziom cen gruntów oraz ograniczenie popytu budowlanego w konsekwencji serii podwyżek stóp procentowych NBP i wysokich kosztów budowy” – dodano.

PKO BP ocenia, że nieruchomość gruntowa tradycyjnie jest postrzegana jako relatywnie bezpieczna inwestycja – z jednej strony realnie ujemne stopy procentowe i perspektywa dłuższego okresu wysokiej inflacji skłaniają do ochrony oszczędności przez inwestowanie w ziemię, z drugiej jednak strony na rynku pojawiają się inne, bezpieczne i atrakcyjne pod względem rentowności możliwości inwestycyjne.

Spadek aktywności budownictwa

Zdaniem analityków, spadek liczby rozpoczynanych mieszkań w okresie I-III kw. 2022 r. w budownictwie indywidualnym (-19 proc. rdr) i deweloperskim (-27 proc. rdr), a także spadek liczby pozwoleń dla indywidualnych inwestorów (-23 proc. rdr) zapowiadają osłabienie presji na zakup gruntów budowlanych.

„Spadek aktywności budownictwa oraz duży ostatnio wzrost banku ziemi osłabi popyt na grunty i zwiększy swobodę uzupełniania banku ziemi. Naturalne ograniczenia podażowe, silne zwłaszcza w największych miastach, będą skłaniały deweloperów do zwiększania intensywności zabudowy, podejmowania aktywności w trudniejszych lokalizacjach (o skomplikowanym stanie prawnym czy na zrekultywowanych terenach poprzemysłowych w granicach lub na obrzeżach miast – tzw. brownfieldy)” – napisano.

Czytaj także: Produkcja budowlana we wrześniu mocno poniżej oczekiwań; czarne chmury nad branżą >>>

W długim okresie – w ocenie analityków – prawdopodobne jest utrzymanie trendu rosnącego zainteresowania działkami rekreacyjnymi i leśnymi, jak i drugimi domami, choć lata 2020-2021 przyniosły wyjątkowy boom w tym segmencie rynku.

„Ta zmiana preferencji w dłuższym horyzoncie będzie wpływała pozytywnie na ceny działek, szczególnie dobrze skomunikowanych i położonych w atrakcyjnych krajobrazowo regionach. Jednocześnie działania wojenne w Ukrainie zamrożą prawdopodobnie na dłużej inwestycje w przygranicznych rejonach Polski południowo-wschodniej i wschodniej” – napisano.

„Działalność budowlana będzie się koncentrować na gruntach spoza Zasobu Własności Rolnej – nowelizacja ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa weszła w życie 1 maja 2021) nie zmieniła dotychczasowej sytuacji. Nowe przepisy przedłużają zakaz sprzedaży nieruchomości rolnych SP do 30 kwietnia 2026. Nie ma obecnie przesłanek do obniżenia cen gruntów z uwagi na wzrost podaży ziemi rolnej” – dodano. 

Źródło: PAP BIZNES