PKO BP może rozpoznać w wynikach za 2020 rok stratę netto w wysokości ok. 2,5-2,6 mld zł

PKO BP może rozpoznać w wynikach za 2020 rok stratę netto w wysokości ok. 2,5-2,6 mld zł
PKO BP - Oddział - Rotunda (fot. PKO BP)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PKO Bank Polski ujmie w wynikach za 2020 rok zdarzenia jednorazowe, m.in. związane z zamiarem zawierania ugód frankowych. Bank ocenia wstępnie, że zdarzenia te wraz z ich następstwami spowodują rozpoznanie w wynikach grupy straty netto w wysokości około 2,5-2,6 mld zł - podał bank w komunikacie.

Jak podano, potwierdzony piątkową uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamiar zawierania ugód z konsumentami, którzy zawarli z bankiem umowy kredytu lub pożyczki zabezpieczone hipotecznie w walutach obcych, skutkuje zmianami w metodyce oceny i w kwantyfikacji ryzyka prawnego, co zwiększy jego koszty o około 5,6 mld zł.

Czytaj także: PKO Bank Polski: akcjonariusze dali zielone światło dla ugód z frankowiczami >>>

Skutki pandemii

Ponadto, przedłużający się okres ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz jego wpływ na sytuację finansową klientów banku skutkować będzie zwiększeniem kosztów ryzyka kredytowego o około 0,3 mld zł.

„Bank ocenia wstępnie, że zdarzenia te wraz z ich następstwami spowodują rozpoznanie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy banku za rok zakończony 31 grudnia 2020 r. straty netto w wysokości około 2,5-2,6 mld zł” – napisano w komunikacie.

PKO BP opublikuje raport za 2020 rok 29 kwietnia 2021 r. Raport za I kwartał bank zamierza opublikować 28 maja, a nie jak podawano wcześniej 7 maja.

Źródło: PAP BIZNES