PKO BP: klienci zgłosili ponad 22 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych

PKO BP: klienci zgłosili ponad 22 tys. wniosków o mediację umów kredytów frankowych
Fot. stock.adobe.com/Alex
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Kredytobiorcy złożyli ponad 22 tys. wniosków o mediację umów w kredytach frankowych - poinformowało Centrum Prasowe PKO Banku Polskiego. 7,5 tys. spraw zakończyło się podpisaniem ugody, a ponad 1,7 tys. mediacji oczekuje na podpisanie ugody - dodano.

Dotychczas kredytobiorcy złożyli ponad 22 tys. wniosków o mediację. Ponad 7,5 tys. spraw zakończyło się podpisaniem ugody, w kolejnych ponad 1,7 tys. mediacje zakończyły się pozytywnie i czekamy na podpisanie ugody.

– poinformowało Centrum Prasowe PKO Banku Polskiego.

Jak dodano, kolejne sprawy czekają na mediacje przed Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. „Podpisaniem ugody kończy się ponad 80 proc. spraw. Te liczby nas satysfakcjonują” – podkreślił bank.

Rozwiązanie problemu kredytów frankowych na jak największą skalę

PKO Bank Polski zapewniło, że dąży do rozwiązania problemu kredytów frankowych na jak największą skalę.

„Systematycznie kierujemy propozycje do kolejnych grup klientów będących na drodze sądowej z bankiem. W ponad 100 przypadkach ugody w toku postępowań sądowych już zostały podpisane. Należy pamiętać, że klienci, którzy skierowali sprawę do sądu, ponieśli wysokie koszty na rzecz kancelarii ich obsługujących, co jest dla nich naturalną przeszkodą do zmiany ścieżki na ugodową” – wskazał bank. Ponadto – jak dodano – propozycja ugody w wersji przedstawionej przez przewodniczącego KNF jest proponowana przez bank tym klientom dopiero od kilku miesięcy.

Postępowania sądowe

PKO BP przypomniał, że na 30 września 2021 r. przeciw bankowi toczyło się 10 tys. 815 postępowań sądowych (31 grudnia 2020 r. był to 5 tys. 372) dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o wartości przedmiotu sporu 3 mld 264 mln zł (31 grudnia 2020 r.: 1 mld 404 mln zł), w tym jedno postępowanie grupowe, w którym są 72 umowy kredytowe.

„Przedmiotem wystąpień klientów banku są przede wszystkim roszczenia o stwierdzenie nieważności całości lub części umowy lub o zapłatę z tytułu zwrotu rzekomo nienależnego świadczenia w związku z abuzywnym charakterem klauzul walutowych” – przypomniał bank.

Jak podkreślił, żadna z klauzul stosowanych przez bank w umowach nie została wpisana do rejestru klauzul niedozwolonych.

„Na liczbę pozwów wnoszonych przez klientów przeciwko bankowi istotny wpływ ma intensywna kampania reklamowa kancelarii prawnych, która zachęca kredytobiorców do zlecania im – za wynagrodzeniem – usług prowadzenia spraw przeciwko bankom” – wskazał PKO BP.

Z jego danych wynika, że do 30 września 2021 r. w sprawach przeciw PKO BP sądy wydały 122 prawomocne orzeczenia (w tym 80 orzeczeń po 3 października 2019 r.). 62 z tych orzeczeń (w tym w 24 wydane po 3 października 2019 r.) jest dla banku korzystnych.

„Bank wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od prawomocnych orzeczeń niekorzystnych dla banku” – przekazano.

Propozycja przewodniczącego KNF

Pod koniec 2020 r. przewodniczący KNF Jacek Jastrzębski zaproponował bankom, by przedstawiły klientom atrakcyjne dla nich warunki ugód pozasądowych. Konkretne warunki ugód wypracował m.in. bank PKO BP. Pod koniec maja ub.r. rada nadzorcza tego banku zaakceptowała, by proponowane ugody traktowały kredyty udzielone we frankach szwajcarskich w taki sposób, jakby od momentu udzielenia były one kredytami złotowymi oprocentowanymi stopą procentową opartą na wskaźniku referencyjnym WIBOR 3M powiększonym o marżę i spłacanymi w złotych.

Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła wyliczenia, których wyniki pomocniczo mogą być wykorzystane w procesie zawierania ugody dotyczącej walutowego kredytu mieszkaniowego, zgodnej z propozycją Przewodniczącego KNF.

Według KNF marża ponad WIBOR jest wyliczana na podstawie wartości tworzących szeregi czasowe publikowane przez Narodowy Bank Polski oraz wartości średnie Fixingu Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR publikowane przez administratora wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR.

Źródło: PAP BIZNES