PKO BP: 1416 mln zł zysku netto w I kwartale; bank wprowadza własne rozwiązanie z zakresu płatności odroczonych

PKO BP: 1416 mln zł zysku netto w I kwartale; bank wprowadza własne rozwiązanie z zakresu płatności odroczonych
Fot. PAP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jak poinformował PKO Bank Polski, zysk netto grupy w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 1.416 mln zł z 1.177 mln zł rok wcześniej. Bank poinformował także, że planuje wdrożyć jesienią własne rozwiązanie z zakresu płatności odroczonych - początkowo udostępni klientom możliwość odraczania spłat transakcji na 30 dni.

Zysk netto wzrósł 20 proc. rdr i 18 proc. kdk. Wskaźnik ROE wynosi 13 proc.

Wynik na działalności bankowej grupy PKO BP wzrósł rdr o 25 proc., a kdk o 14 proc. do 4.504 mln zł.

Wynik odsetkowy PKO BP

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 3.200 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 3.184 mln zł (w przedziale oczekiwań 3.086 – 3.226 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 38 proc. rdr i 20 proc. w ujęciu kwartalnym w efekcie zmiany stóp procentowych i kontynuacji wzrostu wolumenów.

Czytaj także: PKO BP przeznaczy na dywidendę 2,287 mld zł >>>

Marża odsetkowa w I kwartale była na poziomie 3,41 proc., podczas gdy w IV kwartale wynosiła 2,82 proc.

Wynik PKO BP z prowizji

Wynik z prowizji w I kwartale 2022 roku wyniósł 1.179 mln zł i także był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 1.169 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.134 mln zł do 1.183 mln zł).Wynik prowizyjny wzrósł 14 proc. rdr i spadł 0,3 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost wyniku prowizyjnego rdr był wsparty poprawą niemal wszystkich kategorii, natomiast w ujęciu kwartalnym wynik jest stabilny pomimo bardzo wysokiej bazy wyniku w ubiegłym kwartale i presji na opłaty funduszy inwestycyjnych oraz efekty sezonowości.

Saldo rezerw wyniosło 504 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się 2 proc. niższych odpisów na poziomie 494 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 449 mln zł do 533 mln zł.

Odpisy wzrosły 165 proc. rdr i spadły 5 proc. w ujęciu kwartalnym.

Kwartalny koszt ryzyka wyniósł 76 pb, czyli wzrosł 8 pb kdk.

Bank podał, że nieznaczny wzrost kwartalnego kosztu ryzyka wynikał z dotworzenia odpisów na ekspozycje kredytowe na terytorium Ukrainy.

314 mln zł odpisu na ryzyko kredytowe związane z wojną w Ukrainie

Bank dokonał 314 mln zł odpisu na ryzyko kredytowe związane z wojną w Ukrainie. Odpis na inwestycję w Kredobank z tytułu utraty wartości wyniósł 52 mln zł (na poziomie jednostkowym), a wartość bilansowa netto inwestycji w ten ukraiński bank została obniżona do 228 mln zł.

Kredobank ma 1 proc. udziału w aktywach grupy PKO BP.

Koszty ogółem w I kwartale wyniosły 1.846 mln zł, czyli były zbliżone do oczekiwań (1.872 mln zł). Koszty wzrosły 12 proc. rdr i 17 proc. w ujęciu kwartalnym. Kwartalny wzrost kosztów wynika głównie z ujęcia r. opłat na BFG w kwocie 407 mln zł oraz KNF 45 mln zł.

Kwartalny wskaźnik C/I jest na poziomie 41 proc.

Wolumen kredytów detalicznych wzrósł 5,3 proc. rdr do 131,6 mld zł, a depozyty w tym segmencie wzrosły o 3,4 proc. rdr do 211,9 mld zł.

Finansowanie klientów korporacyjnych wzrosło o 13,8 proc. rdr i 5,6 proc. kdk do 78,3 mld zł, natomiast oszczędności tych klientów wzrosły rdr o 55 proc. do 68,8 mld zł.

PKO BP zawarł 12 383 ugody dotyczące kredytów frankowych do końca marca

PKO BP zawarł do końca marca br. 12 383 ugody z klientami indywidualnymi posiadającymi kredyty we frankach szwajcarskich (CHF), podał bank. Łączna liczba wniosków o mediacje w sprawie tych kredytów wyniosła prawie 25 tys.

„Do końca I kwartału 2022 roku zarejestrowano prawie 25 tys. wniosków o mediacje. 13 745 mediacji zakończyło się pozytywnie. Mediacji zakończonych negatywnie na koniec I kwartału 2022 roku było 4 204. Łączna liczba ugód zawartych na dzień 31 marca 2022 roku wyniosła 12 383, z czego 12 193 zawarto w postępowaniu mediacyjnym oraz 190 w toku postępowań sądowych” – czytamy w raporcie kwartalnym.

Bank oferuje kredytobiorcom możliwość oprocentowania z wykorzystaniem stałej stopy procentowej przez 5 lat. W przypadku, gdy pozostały okres spłaty kredytu po zawarciu ugody będzie krótszy niż 5 lat, stała stopa procentowa będzie obowiązywała do końca obowiązywania umowy.

„Kredyt ze stałą stopą cieszy się coraz większą popularnością, a w procesie ugodowym tę opcję wybrało 65% klientów, którzy po podpisaniu ugody kontynuują spłacanie kredytu” – czytamy dalej.

Ugoda polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w złotych (PLN), tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym oprocentowanym według stawki referencyjnej WIBOR powiększonej o stosowaną historycznie dla takich kredytów marżę, wyjaśniono.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy PKO BP wynosi 17,5 proc. 

Własne rozwiązanie z zakresu płatności odroczonych

PKO Bank Polski planuje wdrożyć jesienią własne rozwiązanie z zakresu płatności odroczonych – początkowo udostępni klientom możliwość odraczania spłat transakcji na 30 dni, podał bank.

„W maju rozpoczęliśmy test F&F na grupie pracowników PKO Banku Polskiego. Wdrożenie dla klientów planujemy na jesieni 2022 r. W pierwszej kolejności udostępnimy klientom możliwość odraczania spłat transakcji na 30 dni. Docelowo klienci będą mogli również rozkładać transakcje na raty” – czytamy w prezentacji wynikowej.

Płatności mają objąć wszystkie sklepy w Polsce i na świecie akceptujące BLIK (w internecie i naziemnie) oraz usługę Płacę z iPKO (w internecie), podano także.

Obsługa będzie możliwa w serwisie internetowym iPKO i aplikacji mobilnej IKO.

Prezes PKO BP: mamy solidne podstawy do finansowania rozwoju gospodarki

PKO BP utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową, co stwarza solidne podstawy do dalszego finansowania rozwoju gospodarki – poinformowała prezes PKO BP Iwona Duda.

Wypracowana dochodowość ROE na poziomie 13 proc. oraz silna baza kapitałowa stwarzają solidne podstawy dla dalszego finansowania rozwoju gospodarki, co jest szczególnie istotne w kontekście wyzwań wywołanych przez rosyjską agresję na Ukrainie, czy konieczność przyspieszenia transformacji energetycznej.

– powiedziała Duda.

„W pierwszym kwartale, mimo zmiennej dynamiki warunków geopolitycznych wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Wzrost wyniku netto był przede wszystkim determinowany przez poprawę wyniku na działalności biznesowej, który przekroczył poziom 4,5 mld zł, głównie w efekcie wzrostu wyniku z tytułu odsetek o 38,4 proc. oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 14,1 proc.” – powiedziała Duda.

Jej zdaniem bank utrzymuje silną pozycję kapitałową i płynnościową.

PKO BP nie widzi obecnie sygnałów pogarszania się jakości portfela kredytowego

PKO BP nie widzi sygnałów pogarszania się jakości portfela kredytowego, bank nie obawia się obecnego poziomu stóp procentowych – poinformował wiceprezes banku Piotr Mazur.

„We wszystkich parametrach nie widzimy alarmujących sygnałów. Klienci detaliczni w dalszym ciągu zarabiają więcej niż wydają, nie rosną debety, nie rosną przeterminowania krótkie na rachunkach, a w przypadku biznesu nie widzimy istotnych zachwiań w sektorze transportowym” – powiedział Mazur.

„Nie ukrywam, że jak patrzę na sytuację, która była w kwietniu i maju, to w dalszym ciągu śpię spokojnie. Wzrost rat kredytowych klienci odczują za miesiąc, dwa, trzy, a w niektórych przypadkach za cztery i wtedy będzie prawdziwy test, czy rzeczywiście dobrze tych klientów przygotowaliśmy – bufory na wzrost stóp mieliśmy zdecydowanie wyższe niż regulacyjne” – dodał.

Wiceprezes powiedział, że nie obawia się obecnego poziomu stóp procentowych.

„Pewnie, gdyby on poszedł jeszcze do góry, to wtedy rzeczywiście te problemy się pojawią” – powiedział Mazur.

Analitycy: wyniki PKO BP powyżej oczekiwań mimo rezerw związanych z wojną w Ukrainie

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2022 roku wzrósł do 1,42 mld zł i okazał się proc. 5 proc. powyżej oczekiwań rynku. PKO BP pokazał silne przychody, a wyniki banku przebiły rynkowe oczekiwania pomimo zawiązania dodatkowych odpisów związanych z wojną w Ukrainie – uważają analitycy.

MICHAŁ KONARSKI, BM MBANKU:

Wyniki PKO BP były nieco lepsze od oczekiwań.

„Bank zawiązał rezerwy na Ukrainę na ponad 300 mln zł, podczas gdy my nie spodziewaliśmy się takich rezerw. Gdyby skorygować wyniku grupy PKO BP o rezerwę na Ukrainę oraz opłaty na BFG wynik w I kwartale jest imponujący.

Także linie przychodowe lekko pozytywnie zaskoczyły, a odpisy są nadal niskie.

Wyniki powinny wywołać pozytywną reakcję szczególnie biorąc pod uwagę obecną wycenę banku na giełdzie, ale z drugiej strony trzeba brać pod uwagę pogorszenie nastrojów na rynkach bazowych”

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 418,09 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: PKO Bank Polski / PKO BP, PAP BIZNES, ISBnews