PKO BP: 1,26 mld zł zysku netto w III kwartale; ponad 12 tys. umów kredytów frankowych zgłoszonych do mediacji

PKO BP: 1,26 mld zł zysku netto w III kwartale; ponad 12 tys. umów kredytów frankowych zgłoszonych do mediacji
Fot. PKO Bank Polski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2021 roku wzrósł do 1.258 mln zł z 712 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk netto bank okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 1.226 mln zł.

Oczekiwania dziewięciu biur maklerskich, co do zysku netto za III kwartał, wahały się od 1.169 mln zł do 1.245 mln zł.

Zysk netto wzrósł 77 proc. rdr i 2 proc. kdk.

Po trzech kwartałach 2021 roku zysk netto grupy PKO BP wynosi 3,67 mld zł, a ROE jest na poziomie 12,1 proc.

Saldo rezerw

Saldo rezerw wyniosło w trzecim kwartale 2021 roku 354 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się o 4 proc. wyższych odpisów na poziomie 369 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 300 mln zł do 418 mln zł.

Kwartalny koszt ryzyka wynosi 59 pb podczas gdy w II kwartale wynosił 50 pb.

Czytaj także: Iwona Duda będzie kierować PKO BP >>>

Bank w III kwartale nie zawiązał rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych, podczas gdy rok wcześniej rezerwa ta wynosiła 345 mln zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w III kwartale wyniósł 2.496 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.472 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.450 – 2.490 mln zł).Wynik odsetkowy wzrósł 2 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa wzrosła do 2,67 proc. z 2,66 proc. w II kwartale.

Wpływ podwyżek stóp procentowych

PKO BP szacuje wpływ decyzji RPP o łącznej podwyżce stopy referencyjnej o 1,15 p.p. na wynik odsetkowy PKO BP wynosi ok. 1-1,2 mld zł w 2022 roku przy założeniu aktywnego zarządzania strukturą bilansu.

RPP podwyższyła stopę referencyjną NBP w październiku o 40 pb do 0,50 proc. i w listopadzie o 75 pb do 1,25 proc.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji w III kwartale 2021 roku wyniósł 1.137 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 1.111 mln zł (oczekiwania wahały się od 1.087 mln zł do 1.131 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 15 proc. rdr i 8 proc. kdk.

Bank podał, że wzrost wyniku z opłat i prowizji w ujeciu kwartalnym nastąpił dzięki poprawie wszystkich podstawowych kategorii. Istotną kontrybucję do wzrostu miał wynik z tytułu funduszy i działalności maklerskiej (+11,1 proc. kdk) oraz sezonowo silny wynik z kart (+22,7 proc. kdk) i wymiany walut(+7,2 proc. kdk).

Koszty

Koszty działania wyniosły 1.493 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami, konsensus zakładał koszty na poziomie 1.485 mln zł. Koszty wzrosły 10 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty pracownicze wzrosły 6 proc. kdk. PKO BP podał, że wzrost kosztów osobowych to efekt podwyżki wynagrodzeń oraz zwiększeniu rezerw na bonusy.

Aktywa banku wynoszą 403,5 mld zł, czyli wzrosły 7 proc. rdr.

Sprzedaż kredytów

Finansowanie klientów brutto pod koniec września 2021 roku wynosiło 237,1 mld zł, czyli wzrosło 4 proc. rdr i 3 proc. kdk.

W III kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 5 mld zł, rosnąc 8 proc. rdr, a kredytów konsumpcyjnych 4,1 mld zł, rosnąc 40 proc. rdr.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 18,97 proc., a współczynnik kapitału Tier I jest na poziomie 17,76 proc. Bank podał, że ma solidną pozycję kapitałowa – ponad 16 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

Bank ocenił, że wysoki poziom nadwyżki kapitałowej oraz ROE, jak i rozpoczęty proces zawierania ugód, stwarzają warunki do oczekiwania powrotu do wypłaty dywidendy w 2022 r.

Klienci PKO BP zgłosili do mediacji ponad 12 tys. umów kredytów CHF, ponad 500 zakończyło się pozytywnie

Liczba wniosków o mediację umów kredytów frankowych złożonych przez klientów PKO BP przekroczyła 12 tys., a ponad 500 mediacji zostało zakończone pozytywnie w Sądzie Arbitrażowym – poinformował bank w prezentacji.

Program został uruchomiony 4 października 2021 roku.

Czytaj także: Kredyty frankowe: PKO BP wystartował z ugodami z frankowiczami >>>

Rozwiązanie jest oparte na propozycji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego i polega na konwersji kredytu w CHF na kredyt w PLN, tak jakby od początku kredyt był kredytem złotowym.

Ugody są proponowane w toku postępowań mediacyjnych prowadzonych przez Centrum Mediacji przy Sądzie Polubownym przy KNF, w toku postępowań sądowych i postępowań wywołanych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej.

Ugoda proponowana jest klientom indywidualnym, których kredyt hipoteczny był udzielony w CHF, zaspokajał ich własne cele mieszkaniowe i którzy nadal ten kredyt spłacają. Z propozycji ugód nie mogą skorzystać klienci PKO BP, których kredyt został już spłacony, wypłacony w całości w CHF lub którzy skorzystali z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

Czytaj także: Podwyżki stóp procentowych zniechęcają klientów do zawierania ugód frankowych?

Pod koniec września 2021 roku przeciwko PKO BP toczyło się 10.815 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej o łącznej wartości przedmiotu sporu 3,27 mld zł. W samym III kwartale przybyło 1.847 postępowań.

PKO BP zakłada, że podwyżki stóp nie zahamują sprzedaży kredytów hipotecznych

PKO BP zakłada utrzymanie tempa wzrostu portfela hipotecznego, nie spodziewa się, że dotychczasowe podwyżki stóp procentowych wpłyną na ograniczenie sprzedaży tych kredytów – poinformował wiceprezes PKO BP Bartosz Drabikowski.

Zakładamy utrzymanie tempa wzrostu portfela hipotecznego. Wydaje się, że te zmiany stóp procentowych to nie jest istotna zmiana (…)

„Nie zakładamy, że to miałby być czynnik, który z punktu widzenia klientów fundamentalnie zmieni ich apetyt na zaspokajanie swoich potrzeb – tutaj mamy strukturalną, dużą wciąż nierównowagę (…) – powiedział Drabikowski na telekonferencji.

„Zakładamy, że to nie jest żadne ograniczenie do dalszego wzrostu portfela i sprzedaży” – dodał.

Przedstawiciele banku ocenili, że uatrakcyjnienie przez banki oferty kredytów na stałą stopę procentową wymagałoby zmian regulacyjnych i fiskalnych.

„Sektor bankowy sam z siebie nie jest w stanie zaoferować uatrakcyjnienia tej oferty. Wydaje się, że gdybyśmy jako sektor uzyskali pewne wsparcie i ze strony regulatora i ze strony fiskalnej i te kredyty byłyby mniej obciążone niektórymi narzutami, to moglibyśmy zbudować taki konsensus, który dałby klientom taką ofertę, która byłaby dla nich akceptowalna” – powiedział wiceprezes banku Piotr Mazur.

Analitycy: wyniki PKO BP w III kw. dobre

Zdaniem analityków bank pokazał dobre wyniki, lekko pozytywnie zaskakując na kluczowych liniach i reakcja rynku może być pozytywna.

ŁUKASZ JAŃCZAK, ERSTE SECURITIES

Wyniki PKO BP są lekko powyżej oczekiwań właściwie na każdej z kluczowych linii – wyniku odsetkowym, prowizyjnym, czy kosztów ryzyka.

„PKO BP podał swoją wrażliwość wyniku odsetkowego na zmianę stóp procentowych – wynik ten wzrośnie w przyszłym roku o 1-1,2 mld zł i wydaje się to być zbieżne z oczekiwaniami. Prognozy na przyszły rok są bardzo mocne, wydaje się, że zysk netto może się zbliżyć w okolice 6 mld zł”

Wyniki są dobre, zakładałbym pozytywną reakcję rynku”.

Źródło: PAP BIZNES