PKO Bank Polski: zysk netto w III kw. 2020 roku spadł do 712 mln zł, wysokie rezerwy na CHF i dobry wynik prowizyjny

PKO Bank Polski: zysk netto w III kw. 2020 roku spadł do 712 mln zł, wysokie rezerwy na CHF i dobry wynik prowizyjny
PKO BP - Oddział - Rotunda (fot. PKO BP)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2020 roku spadł do 712 mln zł z 1.229 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 710,4 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich, co do zysku netto PKO BP za III kwartał, wahały się od 678,5 mln zł do 756 mln zł.

Zysk netto w III kwartale spadł 42 proc. rdr i 11 proc. kdk.

Skonsolidowany zysk netto grupy PKO BP uzyskany w okresie trzech kwartałów 2020 roku wyniósł 2.018 mln zł i był 39 proc. niższy niż rok wcześniej.

Czytaj także: PKO Bank Polski, jako pierwszy bank w Europie, wdrożył trwały nośnik 2.0 >>>

Wpływ COVID-19

Bank podał, że wpływ na pogorszenie wyników w tym czasie miało przede wszystkim ujęcie wpływu COVID-19 na pogorszenie jakości portfela w wysokości 428 mln mln zł oraz ujęcie kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w wysokości 535 mln zł (rok wcześniej ujęto 5 mln zł).

Saldo rezerw wyniosło łącznie w trzecim kwartale 2020 roku 786 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów na poziomie 783,4 mln zł. Oczekiwania wahały się w przedziale od 729 mln zł do 814 mln zł. Rezerwy wzrosły 167 proc. rdr i 23 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty ryzyka

Koszty ryzyka wynoszą 0,57 proc., podczas gdy po II kwartale były na poziomie 0,54 proc.

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych wyniósł w III kwartale 345 mln zł, podczas gdy w II kwartale było to 105 mln zł, a w I kwartale 85 mln zł.

Pod koniec września 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 4.122 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej, o 1.043 więcej kdk, o łącznej wartości 1,07 mld zł.

Portfel aktywnych moratoriów kredytowych pod koniec III kwartału miał wartość 18,8 mld zł, podczas gdy kwartał wcześniej 25,9 mld zł.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w trzecim kwartale wyniósł 2.442 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.437,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.416,9 – 2.456 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 8 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Bank podał, że wynik odsetkowy w pełni odzwierciedla spadek stóp procentowych.

Kwartalna marża odsetkowa spadła do 2,74 proc. z 2,97 proc. w II kwartale 2020 roku.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 992 mln zł i był 2 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 973 mln zł (oczekiwania wahały się od 963,9 mln zł do 980 mln zł). Wynik ten wzrósł 4 proc. rdr i 8 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty działania

Koszty działania w III kwartale wyniosły 1.359 mln zł, czyli były zgodne z oczekiwaniami rynku (1.371,4 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i kdk.

Sprzedaż kredytów

Nowa sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w III kwartale wzrosła do 3,4 mld zł z 1,5 mld zł w II kwartale. W III kwartale 2019 roku sprzedaż ta była na poziomie 4,5 mld zł. Bank podał, że 59 proc. pożyczek gotówkowych jest udzielonych przez kanały zdalne.

Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła z kolei 3,1 mld zł, podczas gdy w II kwartale 2020 roku było to 2,3 mld zł, a rok wcześniej 4,2 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) grupy wynosi 19,58 proc. Bank podał, że jego kapitał nadwyżkowy wynosi ponad 13 mld zł i bank ma wysoką zdolność dywidendową uzależnioną jednak od kwestii regulacyjnych. 

PKO BP liczy na stabilizację lub lepszy wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach

PKO BP spodziewa się, że wynik odsetkowy w kolejnych kwartałach będzie na poziomie z III kwartału lub wyższy. Zdecydowana większość, 95-96 proc., klientów banku po zakończeniu wakacji kredytowych powróciła do spłaty kredytów – poinformowali w środę przedstawiciele banku.

„Wynik odsetkowy jest pod olbrzymią presją spadku stóp procentowych. Trzeci kwartał to jest najprawdopodobniej przy tym poziomie stóp procentowych poziom w okolicach dna naszego wyniku odsetkowego, kolejne kwartały powinny być na podobnym poziomie albo nawet lepsze” – powiedział wiceprezes banku Rafał Kozłowski.

Wynik odsetkowy PKO BP w trzecim kwartale wyniósł 2.442 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 2.437,1 mln zł. Wynik odsetkowy spadł 8 proc. rdr i 4 proc. kdk.

Kwartalna marża odsetkowa spadła do 2,74 proc. z 2,97 proc. w II kwartale 2020 roku.

Koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach wymienialnych w PKO BP wyniósł w III kwartale 345 mln zł, podczas gdy w II kwartale było to 105 mln zł, a w I kwartale 85 mln zł.

Kozłowski podał, że zwiększenie rezerw jest konsekwencją zmian w otoczeniu prawnym po orzeczeniu TSUE. Poinformował, że na 19 prawomocnych wyroków polskich sądów siedem było pozytywnych dla banku, a dwanaście po myśli klientów.

„Wszystkie dwanaście wyroków zastało zaskarżonych do Sądu Najwyższego” – powiedział Kozłowski.

Poinformował, że jeżeli SN zdecyduje o utrzymaniu tych wyroków, to PKO BP będzie dochodzić zwrotu kosztów, które poniósł w związku z udzieleniem tych kredytów.

PKO BP podał, że niecałe 4 proc. umów kredytowych banku w relacji do łącznej liczby umów o kredyty w CHF jest objęta pozwami.

Portfel kredytów denominowanych, z którym mamy do czynienia w przypadku PKO BP, jest dużo bezpieczniejszy niż portfel kredytów indeksowanych.

Pod koniec września 2020 roku przeciwko bankowi toczyło się 4.122 postępowań sądowych dotyczących kredytów hipotecznych udzielonych w ubiegłych latach w walucie obcej, o 1.043 więcej kdk, o łącznej wartości 1,07 mld zł.

„Modele przewidują pewną stabilizację liczby pozwów” – powiedział Kozłowski.

Dodał, że bank liczy na stanowisko Sądu Najwyższego, które ujednolici linię orzeczniczą w Polsce.

„W marcu i kwietniu, jak widzieliśmy skalę moratoriów kredytowych to byliśmy lekko zaniepokojeni (…) Na dzień dzisiejszy zdecydowana większość tych moratoriów już zapadła (…), jeśli patrzeć na zachowanie się rachunków to jestem dużo bardziej optymistyczny niż byłem w marcu i kwietniu” – powiedział wiceprezes banku Piotr Mazur.

„Zdecydowana większość, 95-96 proc., klientów, którzy wzięli te moratoria wróciło do normalnego funkcjonowania” – dodał.

Mazur poinformował, że bank na przełomie czerwca i lipca zdecydował o „relaksacji polityki kredytowej”.

Na dzień dzisiejszy trzymamy politykę kredytową niewiele zaostrzoną w stosunku do tego, co mieliśmy przed pandemią. Bank jest relatywnie otwarty na finansowanie.

Kozłowski podał, że PKO BP rozmawia z KNF o zmianach w statucie banku.

„Jeżeli Komisja te zmiany zatwierdzi, to rozpoczniemy dialog na temat programu skupu akcji własnych, oczywiście pod warunkiem, że nie zmienią się warunki zewnętrzne, warunki gospodarcze” – powiedział Kozłowski.

Analitycy: w wynikach PKO BP widać odbudowującą się działalność operacyjną

Zysk netto grupy PKO BP w trzecim kwartale 2020 roku wyniósł 712 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami rynku. Analitycy oceniają, że w wynikach banku widać odbudowującą się działalność operacyjną, zwracają uwagę na relatywnie wysokie rezerwy na kredyty w CHF i dobry wynik prowizyjny.

MICHAŁ KONARSKI, BM MBANK:

„W PKO BP zwraca uwagę wysokie saldo rezerw na kredyty frankowe. Rynek oczekiwał takich rezerw, ale wzrosły one w tym kwartale trzykrotnie i pytanie, czy taki poziom będzie także w przyszłości, czy będzie jednak niższy.

Na plus zaskoczył wynik prowizyjny, który jest wyższy rok do roku. Bank działa w otoczeniu pandemicznym i zwiększenie tego wyniku jest dobrym osiągnięciem.

Pomimo, że wyniki te były zgodne z oczekiwaniami, odbieram je pozytywnie”

DM BDM:

(..) Lepsze od konsensusu były opłaty i prowizje, pozostałe przychody oraz nieznacznie koszty. Wyższa natomiast była efektywna stopa podatkowa (28 proc. bez podatku bankowego). Wynik odsetkowy oraz saldo rezerw były zgodne z oczekiwaniami rynkowymi. Bank zawiązał także 345 mln zł rezerw na walutowe kredyty hipoteczne (wobec naszych oczekiwań 335 mln zł).

Wyniki PKO BP za III kwartał odbieramy neutralnie i w naszym przekonaniu wpisują się one w obraz nakreślony przez opublikowane już wyniki Millennium, Santandera i mBanku i wskazują na relatywnie sprawnie odbudowującą się działalność operacyjną banków.

Wynik odsetkowy w III kwartale był niższy kdk, ale prawdopodobnie na przełomie 3 i 4 kwartału zaliczył dołek, powrót do aktywności w III kwartale wspierał F&C, koszty pozostają pod kontrolą, a jakość aktywów nie ulega istotnemu pogorszeniu.

Kluczowym elementem pozostaje jednak w dalszym ciągu skala rozwoju pandemii i jej wpływ na gospodarkę, co znajdzie odzwierciedlenie w kosztach ryzyka.

Dodatkowo, negatywnym aspektem wyników PKO BP (podobnie jak w przypadku Millennium i mBanku) wydają się relatywnie wysokie rezerwy na CHF, które mogą sugerować, że ryzyko dot. walutowych kredytów hipotecznych materializuje się szybciej i w nieco większej skali niż można było wcześniej oczekiwać. (…)

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews