PKO Bank Polski uzyskał zgodę Prezesa UOKiK na przejęcie

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter


pko.pb.01.250xPrezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraziła bezwarunkową zgodę na przejęcie przez PKO Bank Polski kontroli nad częścią polskich aktywów Grupy Nordea - spółkami Nordea Bank Polska, Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance.

– Zgoda Prezesa UOKiK to kolejny krok przybliżający nas do sfinalizowania transakcji. Dzięki temu przejęciu PKO Bank Polski umocni się na pozycji lidera w bankowości detalicznej i wzmocni działalność w obszarze bankowości korporacyjnej. Pozwoli też na przyspieszenie osiągnięcia celów strategicznych w obszarze bancassurance, które zakłada nasza strategia – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Przeprowadzone przez Prezesa UOKiK postępowanie wykazało, że planowane przez Bank przejęcie nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku, w szczególności przez powstanie lub umocnienie jego pozycji dominującej. Uzyskanie pozytywnej decyzji Prezesa Urzędu jest jednym z warunków umowy zawartej 12 czerwca 2013 roku między PKO Bankiem Polskim a spółką Nordea Bank AB. Do jej realizacji niezbędne są jeszcze w szczególności zgody Komisji Nadzoru Finansowego. We wrześniu zgodę wyraził ukraiński Urząd Antymonopolowy. Bank przewiduje, że termin uzyskania zgody KNF i spełnienia pozostałych warunków umowy oraz finalizacja umowy nabycia akcji to przełom 2013 i 2014 roku.

Dopełnienie warunków umowy otworzy drogę do nabycia akcji Nordea Bank Polska, a w dalszej perspektywie do fuzji prawnej obu banków, w wyniku której PKO Bank Polski stanie się następcą prawnym, tj. podmiotem ogółu praw i obowiązków Nordea Bank Polska. Kolejnym etapem będzie zmiana marki i pełna integracja operacyjna, dzięki której klienci obu instytucji uzyskają dostęp do wszystkich funkcjonalności połączonej organizacji, w tym sieci placówek i bankomatów.

Przewidywany termin zakończenia fuzji prawnej Nordea Bank Polska i PKO Banku Polskiego to połowa 2014 roku, a fuzji operacyjnej w ramach połączonego banku – nie później niż 12 miesięcy po nabyciu akcji Nordea Bank Polska, na przełomie roku 2014/2015.

Źródło: PKO Bank Polski