PKO Bank Polski: Mocna aukcja MF – dziennik rynkowy BSR

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x156Rynek stopy procentowej - Ministerstwo Finansów przy tegorocznym rekordowym popycie plasuje dużą emisję obligacji.
Rynek walutowy - Mniej gołębia niż po posiedzeniu Fed J. Yellen wsparła dolara. Złoty słabszy pomimo zaskakująco mocnej aukcji MF.

Rynek walutowy i stopy procentowej
Po tym jak środowe wystąpienie M. Draghi’ego w PE nie zrobiło większego wrażania na inwestorach wczorajsza sesja europejska przebiegała relatywnie spokojnie, z lekko silniejszym euro. Prezes EBC brzmiał gołębio, choć nie tak jak oczekiwał tego rynek, zwracając uwagę, iż bank potrzebuje więcej czasu, aby ocenić, czy konieczne jest zwiększenie stymulacji monetarnej. M. Draghi dał tym do zrozumienia, że EBC chce prowadzić politykę typu „stand-by”, a na konkretne zmiany (czyli m.in. oczekiwane modyfikacje QE) zdecyduje się dopiero, kiedy wyraźnie będzie tego wymagać sytuacja. Tymczasem część analityków liczyła po cichu, że już w październiku zobaczymy zmian w polityce banku, stąd widoczne umocnienie euro wobec dolara.

Na czwartek wieczór zaplanowane było przemówienie szefowej Fed, a rynek nie wykluczał, że J. Yellen zneutralizuje swoje stanowisko, biorąc pod uwagę jej gołębio brzmiącą konferencję po wrześniowym posiedzeniu banku w porównaniu do pojawiających się na rynku wypowiedzi członków FOMC. I rzeczywiście, prezes Fed oświadczyła, że Rezerwa Federalna najprawdopodobniej zacznie podnosić stopy procentowe jeszcze przed końcem roku, choć decyzję ponownie uzależniła od danych makroekonomicznych. Wyraźnie zwróciła jednak uwagę, że opóźnianie decyzji może prowadzić do gwałtownych zaburzeń podnoszący tym stwierdzeniem prawdopodobieństwo, że do końca roku FOMC rozpocznie normalizować prowadzoną politykę monetarną umacniając dolara. W reakcji kurs EURUSD spadł do 1,117.

Czwartkowy kalendarz publikacji nie był pusty, stąd oczekując na wieczorne przemówienie prezes Fed inwestorzy nie nudzili się. Jeszcze przed południem dotarły do nich dane z Niemic. Październikowy indeks nastrojów konsumentów GfK wyniósł 9,6 pkt (słabiej od prognoz), z kolei wrześniowy indeks nastrojów gospodarczych Ifo pokazując wartość 108,5 pkt przerósł oczekiwania ekonomistów. Z racji wyższej wagi indeksu Ifo nieoczekiwany jego wzrost wsparł wspólną walutę, podtrzymując rozpoczętą dzień wcześniej aprecjację kursu EURUSD. Przy poziomie 1,125 dolara za euro na rynek napłynęły dane z USA: zamówienia na dobra trwałe (w sierpniu na poziomie -2,0%, zgodnie z oczekiwaniami), nowe podania o zasiłek dla bezrobotnych (w ub. tygodniu 267 tys., o 4 tys. mniej niż oczekiwał rynek) oraz sprzedaż nowych domów (w sierpniu 5,7% powyżej oczekiwań rynkowych.

W kraju złoty nadal pozostawał pod presją spadkową, jeszcze podczas sesji europejskiej podnosząc kurs EURPLN do 4,23 i to pomimo lepszego od oczekiwanego wyniku aukcji MF (na aukcji podstawowej przy popycie rzędu 11,6 mld PLN uplasowano papiery za 6,1 mld PLN). Generalnie był to jeden z silniejszych przetargów w ostatnich miesiącach.

Na rynku stopy procentowej czwartkowa sesja europejska przyniosła silne spadki rentowności w ślad za rynkami bazowymi (rentowności 10-letnich Bundów spadły poniżej 0,6%, a UST poniżej 2,10%). Wyraźne umocnienie rynku widać było głównie na dłuższym końcu krzywej. W przypadku instrumentów o krótkim terminie wykupu istotnym ograniczeniem dla ewentualnych spadków rentowności pozostają oczekiwania w zakresie przyszłej polityki pieniężnej w Polsce.

Najważniejszym wydarzeniem na krajowym rynku była aukcja obligacji skarbowych, która zakończyła się sukcesem Ministerstwa Finansów. MF sprzedało papiery o łącznej wartości 6,1 mld PLN (oczekiwaliśmy: wartości bliskiej 6 mld PLN) przy ofercie na poziomie 4-6 mld PLN. Na aukcji uzupełniającej uplasowane zostały jeszcze papiery za 1,1 mld PLN. Tym samym była to jedna z największych aukcji w tym roku, a co ważne towarzyszył jej najwyższy w tym roku popyt (11,6 mld PLN wobec oczekiwanych przez nas 8 mld PLN). Rentowności były zbliżone do naszych oczekiwań i wyniosły: dla OK0717 1,77%, a dla PS0420 2,317% (oczekiwaliśmy odpowiednio: 1,75% i powyżej 2,30%). Zgodnie z oczekiwaniami największy udział w sprzedaży miały papiery 5-letnie. Zastanawiać może natomiast bardzo niski popyt na papiery 2-letnie, pokazujący, że inwestorzy uznają krótkie papiery za przewartościowane i bardziej chcą skorzystać z globalnej poprawy nastrojów na rynku długu.

Jastrzębie wystąpienie J. Yellen na Uniwersytecie Massachusetts odwróciło przedpołudniowy trend, pozwalając powrócić papierom bazowym na poziomy otwarcia czwartkowej sesji europejskiej.

Joanna Bachert
Mirosław Budzicki
 
PKO Bank Polski
Biuro Strategii Rynkowych