PIVOTAL INTEGRATOR dostosowany do potrzeb bankowości

PIVOTAL INTEGRATOR dostosowany do potrzeb bankowości
Źródło: Pivotal Polska
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PIVOTAL INTEGRATOR to moduł wspierający zarządzanie komunikacją pomiędzy wewnętrznymi systemami bankowymi a otoczeniem, usługami i systemami dostawców zewnętrznych na poziomie usług biznesowych.

Elastyczność i dostosowanie:

Wielomodułowa architektura zapewnia skalowalność i możliwość dostosowania do zróżnicowanych sekwencji API oraz formatów i treści komunikatów.

Warstwa middleware (pełniąca rolę szyny danych) udostępnia środowisko do sprawnego połączenia aplikacji klienckich, rozwiązań innych dostawców z produktami PIVOTAL POLSKA:  CRM, platformą PIVOTAL-WINDYKACJA i modułem EDM (Enterprise Debt Management).

KONEKTOR BIZNESOWY – pierwszy poziom integracji:

Konektor biznesowy PIVOTAL POLSKA udostępnia usługę integracyjną dla procesów biznesowych oraz realizowanych i wykorzystywanych systemów wewnętrznych i zewnętrznych w banku, kluczowych do realizacji podstawowych zadań. Integracja możliwa jest z:

– systemami transakcyjnymi: Def3000, Def3000 DB, Def2500, Integrator Softnet, Integrator Novum;

– usługami dedykowanymi: GryfCard, Generali Rubinet Concordia;

– usługami internetowymi i mobilnymi: www, bramki SMS, poczta;

– systemem analitycznym (automatyzacja) i modułem sztucznej inteligencji (AI): modele predykcyjne, Champion Challenger, augmented intelligence, data mining.

Konektor biznesowy umożliwia wykonanie:

– translacji technologii komunikacyjnej pomiędzy systemem źródłowym (REST, SOAP, CORBA, PL/SQL, plik) na natywną komunikację;

– implementacji logiki biznesowej zapewniającej kompatybilność przyłączanego systemu z systemami użytkownika.

Integracja bazuje na gotowych sekwencjach wymiany komunikatów. Wdrażamy rozwiązania zweryfikowane podczas licznych działań pilotażowych. Pozwala to na znaczną redukcję czasu i kosztów wdrożenia, a po uruchomieniu skrócenie czasu stabilizacji.

Jeżeli użytkownik posiada już własny system konektor, PIVOTAL POLSKA dostarcza własne środowisko integracyjne, co ułatwia połączenie z naszymi technologiami i redukuje wymagane prace analityczno-integracyjne, a finalnie również koszty operacji.

Konfiguracja zgodna z wymaganiami banku:

Konektor biznesowy umożliwia przygotowanie danej usługi w konfiguracji wymaganej dla danego banku. Podprocesy dotyczące określania sekwencji i mapowania odpowiadają potrzebom integrowanych systemów (DEF2500, DEF3000). Uwzględniają różnice pomiędzy systemami bankowymi, ich wersjami oraz sposobem wykorzystania dostępnych funkcjonalności w transakcjach finansowych.

Konektor biznesowy zapewnia wsparcie w zakresie:

– wersjonowania i mapowania (w zależności od Banku) usługi;

– logowania wywołania (wraz z możliwością diagnostyki);

– uwierzytelnienia wywołującego;

– możliwości  budowy sekwencji wywołań określonych usług na API w zależności od potrzeby;

– możliwości przygotowania tzw. schematu domyślnego (szablonu/wzorca)  wywołania danej usługi;

– dostarczenia definicji usługi (struktury i typów parametrów niezbędnych do ich wywołania).

Pivotal Integrator
Źródło: Pivotal Polska

KONEKTOR NATYWNY – kolejny poziom integracji dostosowany do wymagań Klienta:

Konektor natywny daje bardzo szerokie zastosowanie, udostępniając dla banku referencyjne procesy integracji z różnymi systemami z otoczenia zewnętrznego banku.

Zespół PIVOTAL POLSKA wdraża i optymalizuje zakres ich działania zgodnie z wymaganiami banku, aktualnymi i przyszłymi potrzebami. Stosowane konektory natywne dotyczą m.in.: KRS, BIR (GUS, REGON), CEIDG, KRD, KIR S.A. (Stir), BR, DZ.

KONEKTOR MIKROUSŁUGI – łączenie wielu funkcjonalności i procesów

Wdrożenie systemów IT wspierających procesy bankowe wymaga integracji wielu istniejących usług, funkcjonalności, repozytoriów danych, dokumentów.

Kluczowa jest integracja wielu systemów, obudowanie ich warstwą integracyjną i udostępnianie do niej dostępu z poziomu jednego interfejsu.

Konektor mikro usług ułatwia niezależny rozwój funkcjonalności, ich skalowalność i dostępność. Zapewnia krótki czas pomiędzy wydaniami i w razie potrzeby sprawną wymianę komponentów.

Źródło: aleBank.pl