PIU i ZBP wspólnie tworzą nową samoregulację w bancassurance

PIU i ZBP wspólnie tworzą nową samoregulację w bancassurance
Piotr Wrzesiński, PIU,
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Podczas X Kongresu PIU z Piotrem Wrzesińskim z Polskiej Izby Ubezpieczeń o porozumieniu pomiędzy sektorem ubezpieczeniowym i bankowym w sprawie wspólnego wypracowania dobrych praktyk dotyczących ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki (CPI) rozmawiał Robert Lidke, tuż po ogłoszeniu tzw. mapy drogowej prac nad tą samoregulacją.

Jak powiedział nam Piotr Wrzesiński – w czasie prac nad Rekomendacją U, PIU i ZBP zaproponowały UKNF, że sektor bankowy i ubezpieczeniowy uzupełnią tę rekomendację własną samoregulacją, która podniesie dla klienta wartość produktów CPI, czyli ubezpieczeń spłat kredytów i pożyczek.

Dodał, że te samoregulacje mają być też odpowiedzią na oczekiwania EIOPA, czyli Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych.

Urząd ten przedstawił swoje uwagi i zastrzeżenia w roku 2022.

Jak zaznaczył nasz rozmówca, w samej Rekomendacji U jest tylko jeden parametr dotyczący wartości produktu CPI dla klienta, to jest minimalny poziom szkodowości w tych produktach.

„Chcemy w dobrych praktykach zaproponować szereg innych parametrów, które będą skutkowały zwiększeniem wartości produktu dla klienta w całym cyklu życia produktu od momentu jego utworzenia, wprowadzenia do obrotu, dystrybucji do obsługi.”

Czytaj także: Ubezpieczyciele i banki pracują nad dobrymi praktykami dla rynku produktów CPI w bancassurance

Konsument mocniej chroniony

Przypomniał, że Rekomendacje U są skierowane bezpośrednio do banków i innych podmiotów, które oferują ubezpieczenia.

Jak zaznaczył były już w historii trzy wspólne samoregulacje podmiotów bankowych i ubezpieczeniowych, dotyczące rynku bancassurance.

Przyznał, że uwagi EIOPA wpisują się w ogólnoeuropejski trend zwiększania ochrony konsumenta na całym rynku finansowym. Urząd ten w 2021 roku zbadał rynek produktów CPI i doszedł do wniosku, że oferowane ubezpieczenia spłat kredytów i pożyczek nie niosą za sobą odpowiedniej wartości dla klienta. Wskazywano m.in. na zbyt niską szkodowość tych produktów.

EIOPA wyraziła oczekiwanie podjęcia odpowiednich działań przez krajowe organy nadzoru, jak również przez same podmioty rynku ubezpieczeniowego i bankowego.  Samoregulacje proponowane przez PIU i ZBP są odpowiedzią na oczekiwania EIOPA.

Czytaj także: Prezes ZBP o wypracowaniu wspólnie z PIU dobrych praktyk ubezpieczeń spłaty kredytu i pożyczki

Finał prac na jesieni

Piotr Wrzesiński nie potwierdził, że przy ocenie wartości produktu CPI dla klienta będą brane pod uwagę np. takie czynniki jak wiek klienta czy forma jego zatrudnienia, choć nie wykluczył tego.

Stwierdził, że ogłoszona podczas kongresu PIU mapa drogowa prac nad samoregulacjami w tej chwili zawiera założenia dotyczące celu samoregulacji i obszarów, których dobre praktyki mają dotyczyć.

Praca nad samoregulacją potrwa kilka miesięcy i będzie prowadzona w porozumieniu z UKNF, jak i UOKiK.

„Chcielibyśmy te dobre praktyki opublikować na przełomie września i października i wtedy będzie można rozmawiać o szczegółowych zapisach naszej samoregulacji.” – podsumował Piotr Wrzesiński.

Czytaj także: Kongres PIU: ile rynku, ile regulacji dla dobra klienta sektora ubezpieczeniowego?

Źródło: BANK.pl