PIT 2021: z jakich ulg i odliczeń można skorzystać, aby obniżyć podatek za 2020 rok?

PIT 2021: z jakich ulg i odliczeń można skorzystać, aby obniżyć podatek za 2020 rok?
Fot. stock.adobe.com/bzyxx
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Osoby, które w 2020 roku poniosły wydatki m.in. na internet, cele rehabilitacyjne, wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego lub zmodernizowały ocieplenie domu mogą skorzystać z ulg, rozliczając PIT.

Ustawa o PIT przewiduje kilka ulg, z których można skorzystać i zapłacić niższy podatek. Prawo do odliczenia wydatków na internet zostało ograniczone, nadal jednak – nie dłużej niż przez dwa lata – wydatki na dostęp do sieci można odliczyć.

Ulga internetowa

„Ulga internetowa wiąże się z używaniem internetu i wymaga od podatnika posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na ten cel, ze wskazaniem sprzedawcy, nabywcy, przedmiotu nabycia oraz kwoty zapłaty – przypomina Krzysztof Koniewski.

Czytaj także: Wciąż nie ma możliwości rozliczania PIT-36 przez internet, będą opóźnienia w zwrocie nadpłaconego podatku >>>

Z przepisów wynika, że podatnicy mogą odliczyć od dochodu wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Odliczanie przekazanych darowizn na cele charytatywne lub kultu religijnego

Popularne jest także odliczanie przekazanych darowizn na cele charytatywne lub kultu religijnego, które mogą być przekazywane w formie pieniężnej i rzeczowej. Jak tłumaczy, cytowany przez Prawo.pl, Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, partner w kancelarii TLA, dokumentami niezbędnymi w tym przypadku są dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego oraz dokument potwierdzający wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Wydatki rehabilitacyjne

Wydatki rehabilitacyjne to najszersza kategoria odliczeń, które mogą zastosować niepełnosprawni. Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się w rocznym PIT na formularzu PIT-0. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Ulga prorodzinna

Kolejną możliwością zmniejszenia obciążenia podatkowego jest ulga prorodzinna, zależna od liczby dzieci. W przypadku dziecka małoletniego, obok aktu urodzenia, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających sprawowanie opieki nad dzieckiem (w tym zaświadczenia lub orzeczenia sądowe). Natomiast w przypadku dzieci pełnoletnich ulga dotyczy dzieci pozostających na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej.

Ulga termomodernizacyjna

Rozliczając PIT za 2020 rok podatnicy mają drugi już raz możliwość skorzystania z nowej ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania do 53 tys. zł wydatków poniesionych przez podatnika na wszystkie realizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich posiadanych lub współposiadanych przez niego budynkach kwalifikujących się do ulgi.

Wpłaty na IKZE

Roczny podatek można także obniżyć o wpłaty dokonane na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wpłaty na IKZE odlicza się od podstawy opodatkowania.

Źródło: PAP MediaRoom