Pierwsze zwaloryzowane świadczenia na kontach emerytów

Pierwsze zwaloryzowane świadczenia na kontach emerytów
Fot. stock.adobe.com/whitelook
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zwaloryzowane w marcu świadczenia, m.in. emerytury i renty, trafiły na konta świadczeniobiorców ‒ poinformowała prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

‒ W marcu zwaloryzowane zostały wszystkie świadczenia długoterminowe 8,5 milionów osób pobierających je z ZUS. Chodzi między innymi o emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne ‒ mówi prof. Gertruda Uścińska.

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrośnie od 1 marca do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł

‒ Po waloryzacji emeryt ze świadczeniem 1800 zł brutto może liczyć od marca na podwyżkę o 126 zł do kwoty 1926 zł. Przez rok zyska 1512 zł.

Emeryt ze świadczeniem 2200 zł brutto może liczyć od marca na podwyżkę o 154 zł do kwoty 2354 zł, czyli przez rok zyska 1848 zł ‒ wskazuje szefowa ZUS.

Czytaj także: O przyznanie emerytury pomostowej będzie można starać się, jeszcze pracując

Świadczenia po waloryzacji

Kwota minimalnej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty socjalnej wzrośnie od 1 marca do kwoty 1338,44 zł, czyli o prawie 90 zł.

Kwota minimalnej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1003,83 zł.

Świadczenie przedemerytalne wzrośnie do 1350,70 zł. Dodatek pielęgnacyjny wzrośnie do 256,44 zł.

Czytaj także: Ponad połowa Polaków chce przejść na emeryturę tak szybko, jak to możliwe

Trzynasta emerytura w kwietniu

Dodatkowym wsparciem dla seniorów w czasach wysokiej inflacji jest 13. emerytura.

‒ Będziemy ją wypłacać bez potrzeby składania żadnych wniosków w kwietniu, w terminach płatności emerytur i rent ‒ dodała prof. Uścińska.

Waloryzacja w Polsce ma charakter cenowo-płacowy. Ma kompensować inflację, a nawet część wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. Skumulowany efekt waloryzacji emerytur i rent z sześciu ostatnich lat (2017 – 2022) to 22,9 proc., podczas gdy inflacja (2016 – 2021) wyniosła 14,5 proc. (różnica 8,4 proc.).

Zwiększenie świadczeń brutto o 7 proc. oznacza wzrost wydatków na świadczenia o ok. 14,7 mld zł.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych / ZUS