Pierwsze ppp w województwie podkarpackim coraz bliżej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

ppp.400x252Zakończono postępowanie na wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia
pn. Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie. Realizacją inwestycji zainteresowana jest spółka Warbud, która złożyła ofertę na przeprowadzenie przedsięwzięcia w formule ppp. Na realizację tej inwestycji władze samorządowe otrzymały wsparcie doradcze w ramach Konkursu 3P, zorganizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. To pierwsza tego typu inicjatywa w województwie podkarpackim.

Wartość projektu „Przebudowa i rozbudowa Szpitala św. Michała Archanioła w Łańcucie” oszacowano na 50 mln zł. Założenia inwestycyjne przedsięwzięcia obejmują zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie wraz z finansowaniem pawilonu diagnostyczno-zabiegowego. Na realizację przedsięwzięcia przewidziano okres 30 lat.

Rozbudowa szpitala w Łańcucie jest jedną z kluczowych inwestycji dla władz powiatu łańcuckiego, gdyż zapewnienie dostępu do opieki medycznej dla mieszkańców powiatu jest jego podstawowym zadaniem. Obecny stan części budynków placówki medycznej nie spełnia standardów i wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Władze powiatu wraz z zarządem spółki Centrum Medyczne, zarządzającej szpitalem, od roku 2009 podejmują działania zmierzające do przeprowadzenia modernizacji placówki i tym samym zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców powiatu w zakresie dostępu do ochrony zdrowia.

Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości