Piąta edycja programu TalentowiSKO

Piąta edycja programu TalentowiSKO
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Program Edukacji Finansowej TalentowiSKO Banków Spółdzielczych zaangażować się nie jest trudno. Jego zadania wciągają jak dobry film czy ciekawa książka. Od czterech lat pasjonują się nimi nauczyciele, bankowcy oraz dzieci i młodzież z ponad 500 szkół w całej Polsce. Razem około 40 tys. uczniów. Właśnie rozpoczęła się piąta edycja programu - nowej odsłony szkolnych kas oszczędności prowadzonych w bankach spółdzielczych od pokoleń.

Program TalentowiSKO to swoiste podsumowanie wieloletnich do­świadczeń banków spółdzielczych opiekujących się szkołami na swoich terenach. Rozwija wiekowo i koncep­cyjnie ideę szkolnych kas oszczędności. Uczy systematycznego oszczędzania, gospodarowania finansami, pokazuje pozytywne wzorce przedsiębiorczych postaw. Uświadamia uczniom, że dzię­ki oszczędzaniu, wiedzy i pracy możli­wa jest realizacja marzeń i życiowych planów.

Program zakłada rozwijanie przed­siębiorczych postaw i kreowanie umie­jętności radzenia sobie w życiu. Służą temu scenariusze lekcji, które w tym roku dotyczą zagadnień związanych z przestrzeganiem zasad bezpieczeń­stwa przy korzystaniu z usług ban­kowych, ale także dbaniem o bezpie­czeństwo swoich danych osobowych wykorzystywanych np. w internecie. To coraz bardziej palące zagadnienie w dobie powszechności elektronicznych mediów i rozwijających się systemów multimedialnej komunikacji. Dlate­go też scenariusze przewidują zadania, w których uczniowie szkół podstawo­wych, gimnazjalnych i licealnych wcho­dzą w role osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Uczą się tworzenia bezpiecznych haseł, symboli ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI