PGNiG: skonsolidowany zysk netto w III kw. 2021 roku wyniósł 666 mln zł

PGNiG: skonsolidowany zysk netto w III kw. 2021 roku wyniósł 666 mln zł
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Grupa kapitałowa PGNiG miała w trzecim kwartale 2021 roku 12,5 mld zł przychodów, 2,2 mld zł EBITDA, 1,4 mld zł zysku operacyjnego oraz 666 mln zł zysku netto - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Sprzedaż gazu sięgnęła ponad 24 mld m sześc., co oznacza 8 proc. wzrost rok do roku.

W analogicznym okresie 2020 roku zysk netto wynosił 3,1 mld zł, EBITDA 1,33 mld zł, a przychody 4,08 mld zł.

Po dziewięciu miesiącach 2021 roku grupa PGNiG miała 27,4 mld zł przychodów ze sprzedaży wobec 19,3 mld zł przed rokiem i zysk netto w wysokości 3,1 mld zł wobec 6,04 mld zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA po trzech kwartałach spadł do 7,39 mld zł z 10,69 mld zł przed rokiem, a EBIT wyniósł 4,8 mld zł wobec 8,2 mld zł w pierwszym półroczu 2020 roku.

Spadek zysku operacyjnego rdr

Spadek zysku operacyjnego rdr jest efektem zdarzeń jednorazowych, przede wszystkim uwzględnienia w ubiegłorocznych wynikach rozliczenia nadpłaty za dostawy gazu ziemnego w konsekwencji wygranego przez PGNiG arbitrażu z Gazpromem. Jeżeli pominąć kwotę zwrotu a także wpływ odpisów na majątku trwałym, po trzech kwartałach 2021 roku wynik EBITDA GK PGNiG wzrósł rok do roku o 4 proc. a EBIT o 2 proc.

„Trzeci kwartał to początek bezprecedensowego rajdu cenowego na rynku gazu, choć notowania rosły już od początku roku. Od stycznia do końca września cena gazu na europejskich giełdach zwiększyła się prawie czterokrotnie, co przełożyło się na znaczący wzrost kosztów pozyskania paliwa przez PGNiG. Pomimo to w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. grupa wypracowała solidne wyniki operacyjne” – powiedział prezes spółki Paweł Majewski.

Koszty operacyjne i wydatki inwestycyjne

Koszty operacyjne grupy wzrosły w trzecim kwartale 2021 roku do 10,3 mld zł z 5,06 mld zł rok wcześniej.

Wydatki inwestycyjne grupy na koniec września wynosiły 4,5 mld zł, w tym 2,12 mld zł w segmencie dystrybucji, 1,4 mld zł w obszarze poszukiwań i wydobycia, a 0,92 mld zł w segmencie wytwarzania.

Na koniec trzeciego kwartału dług netto grupy PGNiG wzrósł do 0,3x z minus 0,48x.

Wzrost cen węglowodorów spowodował istotną zmianę w strukturze EBITDA grupy PGNiG. Po trzech kwartałach 2021 r. najbardziej rentownym segmentem działalności grupy było Poszukiwanie i Wydobycie, którego udział w EBITDA wyniósł 73 proc. wobec 7 proc. w tym samym okresie 2020 roku.

Wzrósł również procentowy udział segmentów Dystrybucja oraz Wytwarzanie. Po 9 miesiącach 2021 r. ten pierwszy odpowiadał za 28 proc. EBITDA GK PGNiG, a drugi za 8 proc. Rok wcześniej ich udziały wynosiły odpowiednio 14 i 5 proc. Segment Obrót i Magazynowanie, w którym skupiona jest działalność handlowa PGNiG, przyniósł stratę operacyjną, która pomniejszyła wynik EBITDA o 9 proc.

„Ujemny wynik EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie ilustruje trudności, z jakimi muszą mierzyć się firmy handlujące gazem. Jednak, dzięki dywersyfikacji działalności, GK PGNiG jest w stanie osiągnąć pozytywne wyniki nawet w tak trudnym otoczeniu rynkowym. To przede wszystkim efekt konsekwentnego rozwoju segmentu Poszukiwanie i Wydobycie, zwłaszcza na rynku norweskim. Przez pierwsze trzy kwartały 2021 roku wydobyliśmy na Norweskim Szelfie Kontynentalnym dwa razy więcej gazu niż przed rokiem” – powiedział Paweł Majewski.

Poszukiwanie i wydobycie

Przychody segmentu po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wyniosły 7,03 mld zł i były wyższe niż przed rokiem o 128 proc., kiedy wyniosły 3,08 mld złotych. Wynik EBITDA wzrósł rok do roku z 0,72 mld zł do 5,42 mld złotych. Znacząca poprawa wskaźników finansowych segmentu była przede wszystkim efektem rosnących cen węglowodorów. Średnie notowania ropy Brent w pierwszych 9 miesiącach roku wyniosły 257 złotych za baryłkę i były o 57 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Dużo większą dynamikę miały ceny gazu, które wzrosły aż o 235 proc. rok do roku (średnia arytmetyczna notowań na Rynku Dnia Następnego na Towarowej Giełdzie Energii).

Wydobycie ropy naftowej przez GK PGNiG wyniosło 938 tys. ton, a więc nieznacznie spadło w porównaniu z 2020 r., kiedy po trzech kwartałach wyniosło 963 tys. ton. Wyraźnie, bo o 9 proc., wzrosła produkcja gazu ziemnego, która sięgnęła 3,59 mld m sześc. wobec 3,3 mld m sześc. rok wcześniej. Stało się to przede wszystkim dzięki zwiększeniu aż o 103 proc. wolumenu wydobycia paliwa na Norweskim Szelfie Kontynentalnym – z 0,32 mld do 0,65 mld m sześciennych. O 19 proc., z 0,21 do 0,25 mld m sześc., wzrosło wydobycie gazu ziemnego w Pakistanie. Krajowe wydobycie nieznacznie zmniejszyło się z 2,78 mld do 2,69 mld m sześciennych.

Obrót i magazynowanie

Rosnące ceny węglowodorów i większy wolumen sprzedaży gazu ziemnego przełożyły się na wzrost przychodów segmentu Obrót i Magazynowanie, które sięgnęły 29,92 mld zł wobec 21,08 mld zł rok wcześniej. Jednocześnie istotnie wzrosły koszty operacyjne, wskutek czego wynik EBITDA segmentu spadł do minus 0,64 mld zł w porównaniu do 8,19 mld zł rok wcześniej (3,27 mld zł bez uwzględnienia zwrotu nadpłaty z tytułu wygranego arbitrażu z Gazpromem).

Wolumen sprzedaży gazu po trzech kwartałach 2021 roku sięgnął 24,05 mld m sześć. – o 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 roku, kiedy wyniósł 22,28 mld m sześciennych.

Największa ilość gazu została sprzedana na Towarowej Giełdzie Energii – 7,8 mld m sześc. wobec 6,55 mld m sześc. rok wcześniej (+19 proc. r/r). Mocno wzrosła sprzedaż detaliczna, która sięgnęła 6,52 mld m sześc., o ok. 0,9 mld więcej niż przed rokiem (+16 proc. r/r), tym samym wyprzedzając sprzedaż dla odbiorców hurtowych, której wolumen spadł o 7 proc. rok do roku, z 6,51 mld do 6,06 mld m sześc.

Sprzedaż gazu za granicę wniosła po 9 miesiącach 2021 roku 3,66 mld m sześc., a więc była na zbliżonym poziomie co rok wcześniej (3,62 mld m sześc.).

Dystrybucja

W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku przychody segmentu Dystrybucja wzrosły o 16 proc. i wyniosły 3,85 mld zł w porównaniu z 3,32 mld zł w tym samym okresie poprzedniego roku. O tyle samo w ujęciu procentowym wzrósł wolumen dystrybuowanego gazu, który sięgnął 9,32 mld m sześc. wobec 8,03 mld m sześc. w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku.

Zysk EBITDA wyniósł 2,1 mld zł, co oznacza wzrost o 36 proc., z 1,54 mld zł rok wcześniej.

Wytwarzanie

O 17 proc. z 1,87 mld do 2,18 mld zł zwiększyły się przychody ze sprzedaży w segmencie Wytwarzanie. Wynik EBITDA po 9 miesiącach 2021 r. sięgnął 0,61 mld zł wobec 0,57 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 8 proc.

Wolumen sprzedaży ciepła po trzech kwartałach 2021 r. wyniósł 27,27 PJ i był wyższy o ponad 5 proc. niż w analogicznym okresie 2020 r., kiedy wyniósł 25,92 PJ. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim warunki pogodowe – średnia temperatura powietrza była o ok. 1,3 stopnia niższa niż przed rokiem i wyniosła ok. 10,3 stopni Celsjusza.

O 8 proc. spadła produkcja energii elektrycznej, która wyniosła 2,28 TWh w porównaniu 2,47 TWh rok wcześniej. 

Źródło: PAP BIZNES