Pesa Holding w rękach funduszu inwestycyjnego. Jest zgoda UOKiK

Pesa Holding w rękach funduszu inwestycyjnego. Jest zgoda UOKiK
By Kiepski1 - http://www.pesa.pl/de/, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=45982083
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie kontroli nad Pesa Holding przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN.

#UOKiK wydał zgodę na przejęcie kontroli nad #Pesa Holding przez Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN #FIZAN

Pod koniec maja Pesa Bydgoszcz podpisała umowę regulującą szczegółowo zasady przejęcia jej udziałów przez Polski Fundusz Rozwoju. Oznaczało to, że zakończył się najważniejszy etap negocjacji, a strony uzgodniły i zaakceptowały szczegółowe warunki nabycia przez PFR udziałów w spółce i jej dofinansowania. PESA podała wtedy, że transakcja zostanie sfinalizowana w połowie czerwca po uzgodnieniu pakietu finansowego z bankami i zakładami ubezpieczeń.

Rola PFR

IPP FIZAN działa na rynku funduszy inwestycyjnych zamkniętych i jest podmiotem zarządzanym w zakresie części portfela inwestycyjnego Funduszu przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) – spółkę Skarbu Państwa, której celem jest przyczynianie się do wzrostu PKB, tworzenie nowych miejsc pracy na terytorium kraju, a także zwiększanie konkurencyjności Polski na arenie europejskiej. PFR pełnić ma rolę inwestora kapitałowego w celu długoterminowego finansowania dla rentownych projektów, realizowanych w sektorach energetyki, węglowodorów, transportu, infrastruktury samorządowej, infrastruktury przemysłowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednym z przedmiotów działalności gospodarczej PFR jest działalność związana z zarządzaniem funduszami.

Przedmiotem faktycznie prowadzonej przez Pesa Holding i jej spółki zależne działalności jest przede wszystkim produkcja, modernizacja, konserwacja i naprawa taboru szynowego.

Źródło: ISBnews