Perspektywy kursu franka szwajcarskiego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

pko.bp.01.400x268Szwajcarskie rynki finansowe odgrywają rolę "bezpiecznej przystani" względem analogicznych rynków strefy euro, USA i Polski - im relatywnie niższe rentowności obligacji w Szwajcarii oraz wyższe poziomy szwajcarskich indeksów giełdowych tym słabszy frank szwajcarski względem wymienionych walut (efekt "risk on" globalnych rynków finansowych).

Zarówno modele ekonometryczne kursów EUR/CHF, USD/CHF i CHF/PLN skonstruowane w oparciu o relatywną równowagę wewnętrzną gospodarek (Model 1) jak i zbudowane na bazie relatywnej równowagi zewnętrznej (Model 2) sugerują deprecjację kursu franka szwajcarskiego względem euro, dolara oraz złotego w perspektywie końca 2014 roku.

Dotychczasowa ekspansja ilościowa Szwajcarskiego Banku Narodowego ukierunkowana była nie tyle na walkę z negatywnymi skutkami deflacji dla szwajcarskiej gospodarki co na ochronę kursowej premii eksportowej.

Zwiększanie bazy monetarnej przez SNB pozwoliło do tego stopnia zaspokoić popyt globalnych rynków finansowych na franka szwajcarskiego,  że w ostatnim czasie pomimo napięć na Krymie kurs EUR/CHF był w stanie bez interwencji ze strony banku centralnego utrzymywać się powyżej poziomu 1,20.

Bieżące poziomy kursu franka szwajcarskiego nie są zbyt mocne ani dla szwajcarskiej gospodarki jako całości ani dla szwajcarskich eksporterów. W tym kontekście spodziewana przez nas deprecjacja franka szwajcarskiego w 2014 roku będzie czynnikiem dodatkowo napędzającym szwajcarski eksport i gospodarkę.

Źródło: PKO Bank Polski