Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

logo.uw.400xJuż 18 września na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna się konferencja naukowa "Perspektywy i wyzwania integracji europejskiej". W trakcie tego dwudniowego wydarzenia, organizowanego corocznie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, głos zabiorą specjaliści akademiccy oraz eksperci w zakresie integracji gospodarczej i walutowej. Udział w nim jest zaś bezpłatny.

Wydarzenie ma zarazem charakter konferencji naukowej, jak i uroczystego zwieńczenia piątej edycji studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" realizowanych z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej. Pokłosiem konferencji jest wydanie książki, która zawierać będzie zbiór zrecenzowanych referatów naukowych wraz z ich streszczeniami w języku angielskim.

W trakcie konferencji odbędą się wystąpienia oraz dyskusje dotyczące ekonomicznych i społecznych uwarunkowań sytuacji w Unii Europejskiej i strefie euro, perspektyw dla integracji europejskiej w wymiarze ekonomicznym (w tym walutowym), wyzwań dotyczących konkurencyjności UE i jej krajów członkowskich, mechanizmów antykryzysowych i regulacji na rzecz trwałości integracji europejskiej. Zaplanowano także prezentację wyników badań poświęconych tym zagadnieniom.

Wykład otwierający, pod tytułem "Perspektywy integracji europejskiej", wygłosi Dr Paweł Samecki, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego. Przewidziano także wystąpienia gości specjalnych. Pierwszego dnia konferencji będą to: Prof. Jan Toporowski (Uniwersytet Londyński) oraz Prezes Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich). W trakcie drugiego dnia wystąpią zaś: Prof. Dariusz Rosati (poseł do PE), Prof. Andrzej Wojtyna (UE w Krakowie) oraz Dr Ludwik Kotecki (Ministerstwo Finansów).

Goście specjalni w drugim dniu konferencji wezmą także udział w dyskusji z udziałem audytorium. Uczestnikami debaty będą także Prof. Małgorzata Zaleska i Dr Halina Wasilewska-Trenkner (NBP), Prof. Elżbieta Mączyńska (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne) oraz Zbigniew Włodarczak (Solaris Bus & Coach). Dyskusję poprowadzi redaktor Robert Stanilewicz z TVN24 Biznes i Świat.
Konferencja zakończy się uroczystym wręczeniem dyplomów najlepszym absolwentom studiów podyplomowych "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" oraz przedstawieniem efektów tych studiów.

Folder informacyjny - pobierz