Perspektywy bankowości w dobie wyższej inflacji i zwiększającej się ochrony konsumenta

Perspektywy bankowości w dobie wyższej inflacji i zwiększającej się ochrony konsumenta
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja, stopy procentowe, kredyty – makroekonomia w soczewce. Granice ochrony konsumenta. Jak daleko przepisy unijne powinny chronić konsumenta? Czy opłaca się być chronionym? Banki w finansowaniu rozwoju. To tematy sesji kolejnej edycji konferencji Wyzwania Bankowości, która odbędzie się już 4 listopada.

Na wydarzenie zapraszają organizatorzy: Związek Banków Polskich, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego ALTERUM.

Szczególny charakter konferencji nadaje fakt, iż jest to co roku wspólne przedsięwzięcie ludzi nauki oraz praktyków ze środowiska bankowego, dające doskonałą okazję do wymiany poglądów pomiędzy tymi środowiskami.

Spotkanie jest próbą zastanowienia się nad zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie, ich perspektywami, a także w konsekwencji zmianami następującymi w Polsce, ich wpływem na działalność banków, w tym w warunkach nadmiernego wzrostu inflacji przy niskich stopach procentowych.

Mając na względzie obecną sytuację, spowodowaną pandemią koronawirusa COVID-19 tegoroczna konferencja zostanie zorganizowana w trybie online.

Intencją organizatora jest poruszenie tak ważkich i aktualnych tematów jak:

W 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej kilkakrotnie obniżyła główne stopy procentowe. Zaowocowało to rekordowo niskimi cenami kredytów hipotecznych oraz brakiem oprocentowania ofert lokat terminowych. To w bezpośredni sposób wpłynęło na sektor budowlany. O sytuacji makroekonomicznej w kraju, wysokiej inflacji oraz o oddziaływaniu narzędzi makroekonomicznych na koniunkturę w budownictwie mieszkaniowym dyskutować będą eksperci rynku finansowego, a także branży budowlanej.

Ochrona konsumenta jest jedną z czołowych polityk Unii Europejskiej i filarem jednolitego rynku wewnętrznego. Uregulowania w tym zakresie mają zapewniać obywatelom bezpieczeństwo i zdrowie. Są także wyrazem troski o ich interes ekonomiczny. Niepokój ekspertów budzą jednak pośrednie skutki tej ochrony w postaci malejącego poziomu wiedzy finansowo-ekonomicznej konsumentów. Poszerzanie granic ochrony poniekąd zwalnia z wysiłku pozwalającego na podejmowanie właściwych decyzji i ocenę związanego z tym ryzyka. Odpowiedzi na pytania o granice ochrony poszukiwać będą zaproszeni goście.

Obecny dynamiczny rozwój polskiej gospodarki ekonomiści oceniają wstrzemięźliwie. Wskazują, że przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom kryzysu związanego z pandemią jest procesem złożonym, wymagającym uwzględnienia nie tylko uwarunkowań wewnętrznych, lecz także tendencji europejskich i światowych. Niepoślednią rolę w tym procesie odgrywają banki. Ich udział w finansowaniu rozwoju gospodarczego oraz stojące przed nimi wyzwania, związane między innymi z postępującą cyfryzacją sektora, organizacją pracy czy aspektami kadrowymi, będą przedmiotem dyskusji ekspertów w tym panelu.

Więcej na stronie konferencji:
www.aleBank.pl/WB

Rejestracja:
https://konferencje.alebank.pl/wyzwania-bankowosci-2021/