Pengab w sierpniu na plusie, pierwszy raz od pięciu miesięcy

Pengab w sierpniu na plusie, pierwszy raz od pięciu miesięcy
Fot. stock.adobe.com/agcreativelab
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 7,1 pkt m/m do 4,1 pkt w sierpniu 2020 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 24,9 pkt.
Wskaźnik koniunktury bankowej #Pengab wzrósł o 7,1 pkt m/m do 4,1 pkt w sierpniu 2020 r. #banki #koniunktura #ZBP

Sierpniowy pomiar Monitora Bankowego przyniósł kolejną poprawę nastrojów w środowisku bankowym. Chociaż główny wskaźnik badania, index Pengab, wciąż charakteryzuje się poziomem istotnie niższym niż sprzed okresu pandemii, to nie jest już to wartość ujemna. Wzrost wskaźnika prognoz o 9,4 pkt proc. oraz oceny bieżącej o 4,5 pkt proc. przyczyniły się do wzmocnienia głównego indeksu badania o 7,1 pkt proc. Większość pomiarów szczegółowych, w tym te odnoszące się do produktów kredytowych, zbliżyły się do wyników osiągniętych sprzed pandemii. Wyjątek w tym zakresie stanowią kredyty inwestycyjne przedsiębiorstw, których wartość jest niższa o 28 pkt proc. od poziomu notowanego w sierpniu ubiegłego roku. Osobna analiza powinna wiązać się z depozytami długoterminowymi, których istotnie niższe wartości wiążą się przede wszystkim z poziomem stóp procentowych. Wciąż za niepokojące należy uznać wskaźniki określające sześciomiesięczne prognozy gospodarcze. W tym zakresie ocena gospodarstw domowych jest o 57 pkt proc. niższa od poziomu notowanego w ubiegłym roku” – skomentował prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.

Pengab - sierpień 2020
Źródło: ZBP

Wskaźnik ocen wzrósł o 4,5 pkt m/m do 4 pkt, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 9,8 pkt do 4,2 pkt.

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 15 pkt i w sierpniu wynosi plus 15 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 13 pkt, a r/r spadło o 13 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 18 pkt, a r/r jest niższe o 6 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 3 pkt i wynosi 31 pkt” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Pengab w lipcu w górę, ale ciągle poniżej zera, powrót optymizmu coraz słabszy >>>

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 1 pkt i wynosi obecnie 3 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 1 pkt, a r/r wzrost o 6 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosła o 5 pkt, a r/r jest niższe o 34 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m wzrósł o 10 pkt i wynosi 0 pkt, podano także.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 11 pkt i wynosi minus 2 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 2 pkt, a r/r jest niższy o 28 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 20 pkt, a r/r jest niższy o 5 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych spadł m/m o 12 pkt i wynosi obecnie 13 pkt” – czytamy dalej.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 4 pkt i wynosi minus 2 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 13 pkt, a r/r spadł o 1 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 7 pkt, a r/r jest niższy o 25 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 9 pkt i wynosi obecnie minus 4 pkt.

„W sierpniu odnotowano m/m wzrost prognoz sześciomiesięcznych dla rynku: kredytów obrotowych przedsiębiorstw oraz lokat długoterminowych zarówno osób indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Pogorszenie prognoz sześciomiesięcznych nastąpiło na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów inwestycyjnych” – czytamy też w raporcie.

Dalsza poprawa sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych

Jak wskazano, w sierpniu odnotowano dalszą poprawę sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych. Jednak nadal wszystkie odczyty pozostają w warstwie wartości ujemnych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 34 pkt, m/m jest wyższa o 5 pkt, a r/r jest niższa o 36 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 32 pkt, m/m jest wyższa o 4 pkt, a r/r spadła o 57 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 38 pkt, m/m jest wyższa o 10 pkt, a r/r jest niższa o 3 pkt.

Sondaż został przeprowadzony 7-24 sierpnia br. W badaniu wzięło udział 100 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews