Pengab w grudniu w dół; rynek kredytowy spowalnia

Pengab w grudniu w dół; rynek kredytowy spowalnia
Fot. stock.adobe.com/viperagp
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2 pkt m/m do 18,4 pkt w grudniu 2021 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

Indeks prognostyczny spadł o 2,9 pkt m/m do 19,2 pkt, a indeks ocen zmniejszył wartość o 1,1 m/m do 17,6 pkt.

Grudniowy pomiar indeksu PENGAB wyniósł 18,4 pkt. Pogorszył się również wskaźnik prognoz, oceny kredytów osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Grudzień przyniósł również pogorszenie odczytów sześciomiesięcznych na rynku kredytów mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych.

– Poprawa nastąpiła zaś w obszarze lokat długoterminowych klientów indywidualnych, kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw (6 pkt. m/m) oraz kredytów obrotowych (1 pkt. m/m). Ankietowani bankowcy wyraźnie lepiej oceniają mijający 2021 rok. Jako dobry lub bardzo dobry ocenia go prawie 60 procent badanych (r/r plus 55 p.p.). 64 procent ankietowanych twierdzi, iż mijający rok był lepszy dla bankowości niż poprzedni. Warto zauważyć, iż głównymi czynnikami, które wpływają negatywnie na sektor są kwestia kredytów walutowych, obciążenia podatkowe sektora bankowego oraz poziom centralnych stóp procentowych – komentuje dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Pengab - grudzień 2021 r.
Źródło: ZBP

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 15 pkt i w grudniu wynosi 6 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 13 pkt, a r/r wzrosło o 8 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 13 pkt, a r/r jest wyższe o 25 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m uległ obniżeniu o 9 pkt i wynosi 13 pkt, podano w raporcie.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m spadł o 4 pkt. i wynosi obecnie 10 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 4 pkt, a r/r wzrost o 12 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m wzrosło o 3 pkt, a r/r jest wyższe o 15 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m spadł o 9 pkt i wynosi 7 pkt” – czytamy dalej.

Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m spadł o 3 pkt i wynosi 6 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 11 pkt, a r/r jest wyższy o 21 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m spadł o 12 pkt, a r/r jest wyższy o 16 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m jest niższy o 1 pkt i wynosi obecnie 10 pkt.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi 6 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 2 pkt, a r/r wzrósł o 15 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 1 pkt, a r/r jest wyższy o 27 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 2 pkt i wynosi obecnie 7 pkt” – napisano także.

W grudniu odnotowano m/m pogorszenie odczytów prognoz sześciomiesięcznych na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz lokat długoterminowych przedsiębiorstw. Poprawa nastąpiła w przypadku lokat długoterminowych osób indywidualnych, kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw oraz kredytów obrotowych, podano też w raporcie.

W grudniu odnotowano pogorszenie sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych sytuacji ekonomicznej kraju, a także przedsiębiorstw.

„Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 31 pkt, m/m jest niższa o 7 pkt, a r/r jest wyższa o 7 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 32 pkt, m/m jest wyższa o 1 pkt, a r/r wzrosła o 10 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 26 pkt, m/m jest niższa o 4 pkt, a r/r jest wzrosła o 12 pkt” – czytamy dalej.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 2-17 grudnia. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 90 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews