Pengab: nieznaczna poprawa wskaźnika w grudniu, w długoterminowych prognozach powraca optymizm

Pengab: nieznaczna poprawa wskaźnika w grudniu, w długoterminowych prognozach powraca optymizm
Fot. stock.adobe.com/Jacek Michiej
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 2,8 pkt m/m do -8,4 pkt w grudniu 2020 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar.

„Mimo że grudniowy pomiar przyniósł nieznaczną poprawę głównego wskaźnika Monitora Bankowego to ogólny obraz koniunktury w bankowości od marca br. wciąż odbiega od poziomów notowanych w całej 27 letniej historii badania. Warto przypomnieć, że w latach 1993-2019 największy spadek historyczny (o 31 p.p. z 42 pkt do 11 pkt.) indeks Pengab zanotował w okresie kwiecień 2008 – marzec 2009. Tymczasem w ciągu trzech miesięcy 2020 wskaźnik ten obniżył swoją wartość aż o 70 p.p. do poziomu -50 pkt. i niemalże przez cały rok utrzymywał wartość ujemną” – komentuje dane Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Pomiar koniunktury bankowej pokazuje, z jak wielkim szokiem musiała się zmierzyć gospodarka w perspektywie ostatnich trzech kwartałów.

„Należy mieć nadzieję, że po tak wymagającym okresie, rok 2021 przyniesie konsekwentne odrabianie strat. Pierwsze dobre sygnały napływają z makroekonomicznych prognoz 6-miesięcznych, które w grudniu charakteryzowały się powrotem do wskaźników notowanych przed pandemią” – dodaje prezes ZBP.

Pengab grudzień 2020
Źródło: ZBP

„Po raz pierwszy od ponad kwartału odnotowano wyraźną poprawę prognoz sześciomiesięcznych dla rynku kredytowego a także prognoz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz gospodarki kraju. W grudniu odnotowano także wzrost aktywności klientów na rynku kredytów, zarówno detalicznych jak i dla podmiotów gospodarczych. Bieżąca aktywność klientów na rynku depozytowym uległa osłabieniu” – zwraca uwagę w komentarzu Marcin Idzik z Kantar.

W ocenach mijającego roku zdecydowanie dominują opinie negatywne, a rok 2020 został oceniony jako najgorszy w historii realizowanych pomiarów.

Wskaźnik ocen wzrósł o 0,3 pkt m/m do -4,4 pkt, zaś wskaźnik prognoz wzrósł o 5,2 pkt do -12,4 pkt.

Poprawa prognoz sześciomiesięcznych

Kantar podał, że w grudniu odnotowano m/m poprawę prognoz sześciomiesięcznych dla większości monitorowanych rynków. Największe wzrosty odnotowano dla rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów inwestycyjnych oraz kredytów obrotowych przedsiębiorstw.

W grudniu odnotowano poprawę sześciomiesięcznych prognoz makroekonomicznych. Prognoza sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw wynosi minus 38 pkt, m/m jest wyższa o 26 pkt, a r/r jest niższa o 11 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych wynosi minus 42 pkt, m/m jest wyższa 26 pkt, ar/r spadła o 25 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju wynosi minus 38 pkt, m/m jest wyższa o 32 pkt., a r/r jest niższa o 8 pkt.

„Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 6 pkt i w grudniu wynosi minus 6 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest wyższe o 9 pkt, a r/r spadło o 27 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o pkt, a r/r jest niższe o 23 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł m/m o 23 pkt i wynosi 3 pkt” – czytamy w raporcie.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m nie zmienił wartości i wynosi obecnie minus 1 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m spadek o 1 pkt, a r/r spadek o 10 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m nie zmieniło się, a r/r jest niższe o 45 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytowego gospodarstw domowych m/m obniżył się o 3 pkt i wynosi minus 13 pkt, podano także. 

„Wskaźnik ogólny oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 2 pkt i wynosi minus 6 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 1 pkt, a r/r jest niższy o 28 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 6 pkt, a r/r jest niższy o 22 pkt. Indeks prognoz dla rynku kredytów podmiotów gospodarczych wzrósł m/m o 16 pkt i wynosi obecnie 6 pkt” – czytamy dalej. 

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 3 pkt i wynosi minus 6 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 1 pkt, a r/r spadł o 35 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m spadł o 6 pkt, a r/r jest niższy o 37 pkt. Indeks prognozy trzymiesięcznej dla rynku depozytów podmiotów gospodarczych m/m jest wyższy o 3 pkt. i wynosi obecnie minus 18 pkt.

Sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 7-18 grudnia. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 100 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujące wszystkie typy banków krajowych.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP, ISBnews