Pengab: badanie koniunktury bankowej w styczniu 2018 r. przyniosło wzrost

Pengab: badanie koniunktury bankowej w styczniu 2018 r. przyniosło wzrost
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł o 5,1 pkt m/m do 26,9 pkt w styczniu, wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar TNS. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 20 pkt.

#ZBP: wskaźnik koniunktury bankowej #Pengab wzrósł o 5,1 pkt m/m do 26,9 pkt w styczniu #banki #koniunktura #KantarTNS

– Pierwsze badanie koniunktury bankowej w 2018 roku przyniosło wzrost zarówno w obszarze wskaźnika oceny (+2,8 pkt.), jak i wskaźnika prognoz (7,4 pkt.), co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu indeksu Pengab o 5,1 pkt. Indeks Pengab w styczniu osiągnął poziom 26,9 pkt. Poziom ten cieszy, również uwzględniając analizę historyczną styczniowych pomiarów, gdyż w ostatnich trzech latach styczeń charakteryzował się spadkiem wskaźnika Pengab. Optymizm wśród bankowców potwierdzają również oczekiwania na rok 2018 – grupa optymistów wśród bankowców zwiększyła się prawie o ¼ – zauważył Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich w komentarzu do danych.

– W styczniu m/m spadła aktywność przedsiębiorców na rynku kredytowym. Odnotowano jednak znaczącą poprawę aktywności klientów indywidualnych na rynku kredytów oraz depozytów. Przewiduje się w najbliższym kwartale wzrost koniunktury na rynku kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych, kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych. Korzystne prognozy na I kw. br. dotyczą także rynku depozytowego zarówno w przypadku klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Prognoza makroekonomiczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw oraz sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju pozostała bez zmian, a prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m uległa poprawie – dodał Marcin Idzik z Kantar TNS.

Wskaźnik ocen wzrósł o 2,8 pkt m/m do 24,7 pkt w styczniu, zaś wskaźnik prognoz zwiększył się o 7,4 pkt do 29 pkt.

Pengab

Źródło: ZBP

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych w górę

Ogólny wskaźnik oceny dla rynku kredytów gospodarstw domowych wzrósł o 6 pkt m/m. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych wzrosło o 6 pkt m/m, a w ujęciu rocznym jest niższe o 5 pkt.

Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych m/m wzrosło o 9 pkt, r/r wzrosło o 2 pkt. Saldo prognoz dla kredytów konsumpcyjnych m/m wzrosła o 4 pkt, a w przypadku kredytów mieszkaniowych wzrosło o 8 pkt. W przypadku kredytów samochodowych saldo ocen wzrosła o 10 pkt, a prognoz o 9 pkt.

Ogólny wskaźnik ocen dla rynku depozytów gospodarstw domowych m/m wzrósł o 3 pkt m/m. W przypadku salda ocen depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano ujęciu wzrost o 2 pkt m/m oraz o 10 pkt r/r. Saldo ocen depozytów terminowych wzrosło o 6 pkt m/m i o 1 pkt r/r. W przypadku depozytów bieżących saldo prognoz wzrosło o 9 pkt m/m, a saldo prognoz depozytów terminowych wzrosło o 15 pkt m/m, podano także.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku kredytów podmiotów gospodarczych m/m spadł o 3 pkt i wynosi 8 pkt. W przypadku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m spadł o 4 pkt, a r/r jest niższy o 2 pkt. Indeks kredytów obrotowych m/m spadł o 6 pkt, r/r wzrósł o 4 pkt. Indeks prognostyczny kredytów inwestycyjnych m/m wzrósł o 23 pkt, a kredytów obrotowych m/m wzrósł o 3 pkt.

Wskaźnik ocen sytuacji na rynku depozytów podmiotów gospodarczych wynosi obecnie 11 pkt, co oznacza wzrost o 1 pkt m/m. Wartość indeksu wyprzedzającego wzrosła m/m o 4 pkt. Na poziomie szczegółowym zaobserwowano wzrost o 7 pkt m/m indeksu ocen depozytów bieżących oraz brak zmian w ujęciu miesięcznym indeksu ocen depozytów terminowych. Indeks wyprzedzający dla depozytów bieżących wzrósł o 7 pkt m/m, a dla depozytów terminowych wzrósł o 3 pkt.

Indeks prognostyczny dla kredytów mieszkaniowych wzrósł o 7 pkt, kredytów konsumpcyjnych wzrósł m/m o 4 pkt, lokat długoterminowych osób indywidualnych spadł m/m o 7 pkt, kredytów inwestycyjnych wzrósł o 3 pkt, a obrotowych wzrósł o 2 pkt.

Perspektywa 2018 roku w środowisku bankowym najczęściej jest charakteryzowana pozytywnie. Trzy czwarte badanych (70%) patrzy na 2018 r. z nadzieją i optymizmem, jednak trzecia (30%) z lękiem i obawą. Grupa optymistów jest o 24 pkt proc. liczniejsza niż przed rokiem.

Według 90% badanych, w 2018 roku wzrosną nakłady inwestycyjne banków na nowoczesne technologie. 65% przewiduje także wzrost cen usług bankowych, podobny odsetek (60%) oczekuje wzrostu przychodów banków. Jedna trzecia badanych przewiduje wzrost satysfakcji z usług bankowych wśród klientów z segmentu MSP (36%) i klientów detalicznych (37%). Według 26% badanych, wzrośnie zaufanie do banków, a według 24% poprawi się reputacja sektora bankowego, podano także.

Sondaż został przeprowadzony pomiędzy 7 a 25 stycznia br. W badaniu wzięło udział 130 placówek bankowych, reprezentujących różne typy banków.

Zobacz całe badanie dotyczące wskaźnika koniunktury bankowej Pengab styczeń 2018 >>>

Źródło: Związek Banków Polskich/ISBnews