Paweł Wojciech Knop

Paweł Wojciech Knop
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Członek rady nadzorczej

Alior Bank

Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, które zdobywał audytując największe podmioty na Górnym Śląsku z branży samochodowej, górniczej, hutniczej oraz usługowej. Pan Paweł Wojciech Knop posiada uprawnienia maklera papierów wartościowych z uprawnieniami doradztwa inwestycyjnego. Karierę zawodową rozpoczął w latach 2006-2007 od branży finansowej – Commercial Union (Aviva), doradczej – KPMG, a następnie bankowej – Bank Spółdzielczy w Raciborzu oraz Alior Bank S.A. Następnie od 2010 roku związał karierę z Deloitte Polska, gdzie w 2017 roku zdobył tytuł biegłego rewidenta. W 2013 roku dołączył do ING Banku Śląskiego S.A., gdzie jako ekspert ds. finansów odpowiadał za konsolidację grupy kapitałowej banku oraz rachunkowość banku i spółek zależnych. Od 2018 roku związany jest ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, w którym odpowiada za nadzór i koordynację budżetu, wyników, restrukturyzację zadłużenia. Z sukcesem wdrożył zarządzanie płynnością i zrealizował założenia programu naprawczego. W latach 2018-2019 pełnił funkcje członka rady nadzorczej spółki Energo-tel S.A., a od 2019 roku pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

Pan Paweł Wojciech Knop spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.).