Paweł Tymczyszyn

Paweł Tymczyszyn
Fot. Alior Bank
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Wiceprezes zarządu

Alior Bank

Pełnił funkcję prokurenta i dyrektora Pionu Usług Korporacyjnych w Banku Pekao SA zarządzającego Departamentem Prawnym (wraz z obsługą spółek grupy Pekao), Departamentem Zakupów, Departamentem Nieruchomości, Departamentem Obsługi Banku. Wcześniej sprawował funkcję dyrektora zarządzającego Departamentem Prawnym Banku Pekao SA (wraz z obsługą Organów Korporacyjnych Banku i spółek grupy kapitałowej Pekao) oraz dyrektora zarządzającego Departamentem Kluczowych Restrukturyzacji i Windykacji Banku Pekao SA.

Paweł Tymczyszyn to manager doświadczony w nadzorze, zarządzaniu i doradztwie. Pracował dla wielu podmiotów: dużych spółek publicznych z sektora bankowego, retail, ubezpieczeniowego, operacji, przemysłu ciężkiego, rynku mediów oraz reklamy, ministerstwa, agencji państwowej, urzędu i NGO’s.

Jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem praktycznym, specjalizującym się w zakresie korporacyjnego i regulacyjnego prawa spółek, prawa bankowego i gospodarczego oraz mitygacji ryzyk prawnych kluczowych transakcji kredytowych i finansowych, fuzji i przejęć, restrukturyzacji i windykacji oraz w sporach cywilnych i ochrony dóbr czy z prawa prasowego.

Został współautorem części komentarza do Prawa Bankowego edycji na 2022 r. pod red. P. Zapadka i A. Mikos-Sitek (wyd. Wolters Kluwer) oraz publikacji z 2020 r. i 2021 r. dotyczących prawa spółek i prawa bankowego w Monitorze Prawniczym, Monitorze Prawa Handlowego, Przeglądzie Prawa Handlowego. Jest członkiem zespołu ds. zwiększenia efektywności rad nadzorczych Komisji ds. Reformy Nadzoru Właścicielskiego w Ministerstwie Aktywów Państwowych RP oraz panelistą konferencji gospodarczych.

Ukończył studia podyplomowe Executive Master of Bussines Administration na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest radcą prawnym w Warszawie i magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Paweł Tymczyszyn spełnia wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.).