Paweł Surówka

Paweł Surówka
fot. PZU
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Bank Pekao S.A.

Absolwent Université Paris I Panthéon Sorbonne oraz Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS).

Podstawowe Studia ukończył na Ludwig Maximilian Universität (LMU) w Monachium. W latach 2007 – 2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował Bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz analizy rynkowej.

W latach 2013 – 2015 pełnił funkcję Członka Zarządu Boryszew SA, Dyrektora biura ds. rozwoju sektora automotive, Prezes zarządów spółek zależnych z sektora automotive. W trakcie pełnienia funkcji w Grupie Boryszew odpowiadał za zarządzanie strategiczne, operacyjne i nadzór nad polityką budżetową sektora motoryzacyjnego. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie strategii biznesowej dla obszaru automotive. Ponadto odpowiadał za M&A w ramach polityki ekspansji oraz dezinwestycji Grupy Boryszew, a także prowadził procesy restrukturyzacji spółek segmentu motoryzacyjnego.

Do stycznia 2016 roku Doradca Prezesa Zarządu PKO Banku Polskiego SA oraz Dyrektor Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej na Niemcy, odpowiedzialny za otwarcie pierwszego zagranicznego oddziału korporacyjnego, a także za doradztwo i obsługę finansową dla największych klientów korporacyjnych Banku w zakresie ich ekspansji i działalności zagranicznej.

Od stycznia 2016 roku szef Pionu Inwestycji Grupy PZU. Od 23 czerwca 2016 roku Prezes Zarządu PZU Życie SA. 13 kwietnia 2017 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu PZU SA – Dyrektor Generalny Grupy PZU.

Posługuje się językami obcymi: angielskim, francuskim i niemieckim.

Źródło: Bank Pekao SA