Patent EBC na niwelowanie różnic w rentownościach między obligacjami państw członkowskich strefy euro

Patent EBC na niwelowanie różnic w rentownościach między obligacjami państw członkowskich strefy euro
Fot. stock.adobe.com / Rokas
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W związku ze wzrostem inflacji w strefie euro Europejski Bank Centralny podniósł swoją referencyjną stopę procentową o 50 punktów bazowych i wprowadził nowy program zakupu aktywów - Instrument Ochrony Transmisji (Transmission Protection Instrument, TPI) - mający na celu ograniczenie różnic w rentownościach między obligacjami państw członkowskich.

Rynkowe stopy procentowe w strefie euro, w tym te dotyczące obligacji rządowych, gwałtownie wzrosły od końca 2021 roku, ponieważ inwestorzy chcą uzyskać rekompensatę za wyższą inflację i już wycenili zaostrzenie polityki pieniężnej.

Wraz z wyższymi rentownościami zwiększyły się również różnice w stopach procentowych w strefie euro, przy czym stopy procentowe wzrosły gwałtowniej w krajach o wyższym poziomie długu publicznego do PKB i pogarszających się perspektywach wzrostu.

TPI ma (…) ograniczać różnice w rentownościach poprzez selektywne zakupy obligacji poszczególnych krajów strefy euro

Podczas gdy rentowność dziesięcioletnich niemieckich obligacji rządowych wzrosła z -0,33% do 1,75% między początkiem grudnia 2021 a połową czerwca 2022 roku, rentowność dziesięcioletnich włoskich obligacji wzrosła z 1,02% do 4,27% w tym samym okresie. Różnica rentowności wzrosła zatem o 1,17 pkt proc.

Czytaj także: EBC pracuje nad instrumentem reagującym nad nadmierne różnice pomiędzy rentownościami obligacji państw w strefie euro>>>

EBC nie może kontynuować skupu obligacji

W ostatnich latach EBC kupił więcej obligacji niż wyniosły nowe emisje państw członkowskich strefy euro. W ten sposób pośrednio sfinansował  nowy dług publiczny. EBC nie może kontynuować skupu obligacji, gdyż to groziłoby dalszym wzrostem inflacji.

Zapadające obligacje niemieckie lub holenderskie można zastąpić długiem włoskim

Istnieje więc duża niepewność co do rentowności obligacji, czyli stóp procentowych, po jakich inwestorzy prywatni będą skłonni kupować dług rządowy.

Czytaj także: EBC we wrześniu ponownie podniesie stopy procentowe?

Zadanie dla Transmission Protection Instrument ‒ TPI

Najbardziej  zadłużone kraje strefy euro stoją teraz w obliczu rosnących różnic w stopach procentowych, gdyż prywatni inwestorzy żądają wyższych stóp procentowych za większe ryzyko. TPI ma zatem ograniczać różnice w rentownościach poprzez selektywne zakupy obligacji poszczególnych krajów strefy euro.

EBC uważa, że walka z inflacją wymaga, aby łączne zasoby obligacji w bilansie banku centralnego nie rosły, ale zakupy można zaprojektować w taki sposób, aby zrestrukturyzować portfel banku centralnego. Na przykład zapadające obligacje niemieckie lub holenderskie można zastąpić długiem włoskim.

EBC argumentuje, że w okresach znacznych podwyżek stóp procentowych, premie za ryzyko niektórych krajów mogą wzrosnąć powyżej poziomów dyktowanych przez ich fundamenty gospodarcze.

Pesymizm inwestorów lub spekulacje mogą podnieść stopy procentowe do punktu, w którym zagrażają wypłacalności kraju. W tym przypadku skup obligacji EBC może uspokoić rynki.

Czytaj także: EBC i Europejska Rada Ryzyka Systemowego o zagrożeniach klimatycznych dla sektora finansowego

Źródło: aleBank.pl