PARP: od 18 listopada nabór wniosków do programu Poland Prize z budżetem 60 mln zł

PARP: od 18 listopada nabór wniosków do programu Poland Prize z budżetem 60 mln zł
Logo PARP Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs "Programy Akceleracyjne - Poland Prize: oferta dla akceleratorów", podała Agencja. Wybrani operatorzy będą sprowadzać do Polski zagraniczne startupy i pomagać im w nawiązaniu współpracy z partnerami biznesowymi. Budżet unijnego konkursu wynosi 60 mln zł, a minimalna wartość projektu złożonego przez operatora to 7 mln zł. Nabór wniosków od akceleratorów rozpocznie się 18 listopada i potrwa do 9 grudnia 2020 r.

Uruchomiony przez PARP konkurs pomoże wyłonić akceleratory – operatorów programów akceleracyjnych – którzy współpracują z partnerami biznesowymi i dysponują międzynarodowym doświadczeniem we wspieraniu start-upów. Wybrane akceleratory będą wyszukiwać, a następnie sprowadzać do Polski najciekawsze zagraniczne startupy. Program ma umożliwić im wdrożenie innowacyjnych rozwiązań lub pozyskać kapitał inwestorski, wyjaśniono.

Poland Prize ma zachęcać zagraniczne startupy do prowadzenia biznesu w Polsce

Poland Prize ma zachęcać zagraniczne startupy do prowadzenia biznesu w Polsce, m.in. dzięki dofinansowaniu rozpoczęcia działalności i mądremu włączeniu w nasz ekosystem startupowy.

„Chcemy wzmocnić wizerunek Polski jako kraju pierwszego wyboru w Europie Środkowo-Wschodniej do prowadzenia działalności startupowej. Z pomocą najlepszych akceleratorów ułatwimy młodym innowacyjnym przedsiębiorcom start z biznesem w naszym kraju i zapewnimy bezcenną współpracę z odpowiednimi partnerami biznesowymi” – powiedział dyrektor Departamentu rozwoju star-upów w PARP Marcin Seniuk, cytowany w komunikacie.

Operatorzy będą dysponować kwotą 60 mln zł

PARP z pieniędzy unijnych sfinansuje koszty prowadzenia ich działalności operacyjnej (do 80% kosztów kwalifikowanych). Wartość projektu złożonego przez potencjalnego akceleratora to minimum 7 mln zł, podano również.

Programy akceleracyjne Poland Prize oferowane przez akceleratory odbywać się będą w dwóch etapach. Pierwszy zaczyna się od scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu spoza Polski startupów o odpowiednim potencjale wzrostu. Wybrane podmioty mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł na pokrycie kosztów maksymalnie trzymiesięcznego okresu działań. Działania te mają zapewnić startupom warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju i uwzględniają m.in. wsparcie opiekuna startupu (concierge). Środki służyć mają również na pokrycie kosztów działań niezbędnych dla rozwinięcia działalności start-upu w Polsce, związanych np. z budową zespołu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, promocją oraz pozyskaniem partnera biznesowego, wynika także z materiału.

Czytaj także: PARP: wnioski o dofinansowanie unijne na ponad 100 mln zł w konkursie „Internacjonalizacja MŚP” >>>

W drugim etapie programu akceleracji startupy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji (trwających do 10 miesięcy i niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań u odbiorcy technologii) i/lub pozyskanie przez startup kapitału od inwestora, poinformowano.

Akceleratory będą oferowały również startupom wsparcie w fazie postakceleracji, starając się maksymalizować rezultaty danej akceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych.

„Dopływ nowych, innowacyjnych koncepcji biznesowych i międzynarodowych talentów zwiększy różnorodność krajowego ekosystemu startupowego i podniesie jego konkurencyjność” – dodał Seniuk.

Wybrane akceleratory powinny być gotowe do uruchomienia swoich programów akceleracyjnych w marcu 2021 r.

Źródło: ISBnews