Państwa Grupy Wyszehradzkiej coraz więcej płacą za pożyczane pieniądze, ale nie tyle samo

Państwa Grupy Wyszehradzkiej coraz więcej płacą za pożyczane pieniądze, ale nie tyle samo
Witold Gadomski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
O rosnących rentownościach obligacji państw Grupy Wyszehradzkiej pisze Witold Gadomski.

Kraje Grupy Wyszehradzkiej – Polska, Czechy, Słowacja i Węgry współpracują ze sobą, ale także konkurują na rynkach finansowych o kapitał.

Podobny start, ale miejsca w peletonie różne

Miały podobną historię w ostatnim półwieczu, podobny punkt startu do gospodarki rynkowej.

Czechy były i są w tej grupie najbogatsze i zaliczane do krajów rozwiniętych. Polska startowała jako kraj najbiedniejszy, choć dzisiaj na ostatnim miejscu pod względem PKB na głowę mieszkańca plasują się Węgry, zaliczane tak jak nasz kraj do rynków wschodzących. 

Trzy z czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej mają własne waluty, Słowacja od 2009 roku znajduje się w strefie euro.

Agencje ratingowe najwyżej oceniają wiarygodność Czech. Fitch daje temu krajowi notę AA-, Słowacji A, Polsce A-, a Węgrom BBB.

Nie masz euro, drożej pożyczasz

Posiadanie własnej waluty sprawia, że rentowność rządowych obligacji jest wyższa niż w krajach, których walutą jest euro. W dodatku rentowności rosną, co wynika z wysokiej inflacji i oczekiwań na podwyżki stóp procentowych przez banki centralne.

30 września Česká Národní Banka dokonał zaskakująco wysokiej podwyżki stóp o 75 punktów bazowych, największej od 24 lat

Rentowność 10-letnich obligacji Republiki Czeskiej wynosi 2,204%, a w październiku 2020 roku była poniżej 1%. Czeski Bank Narodowy zaczął podnosić stopy procentowe w czerwcu, aby walczyć z inflacją, która we wrześniu wyniosła 4,9%.

30 września Česká Národní Banka dokonał zaskakująco wysokiej podwyżki stóp o 75 punktów bazowych, największej od 24 lat. Rynki widzą szanse na kolejne 75 punktów bazowych w podwyżkach na ostatnich dwóch posiedzeniach banku w tym roku i oczekiwania te podnoszą rentowność obligacji.

Rentowność węgierskich obligacji to 3,5%, a słowackich 0,04 %

W czerwcu Narodowy Bank Węgier podniósł swoją stopę referencyjną z 0,6 % do 0,9%. Kolejne podwyżki były w lipcu, sierpniu i we wrześniu.

Ostatnia o 15 punktów bazowych podniosła stopę referencyjną  do 1,65% i bank  zapowiedział podobne podwyżki w nadchodzących miesiącach.

Inflacja na Węgrzech wyniosła we wrześniu do rocznego 5,5% – to jest najwyższy poziom od 9 lat. Rentowność 10-letnich obligacji rządowych Węgier wynosi 3,540%. Przed rokiem wynosiła 2,200%, co oznacza wzrost w ciągu roku o ponad 1,5 pkt proc. Wzrost rentowności przyspieszył od połowy sierpnia.

Rentowność 10-letnich obligacji Słowacji będącej w strefie euro wynosi 0,040%

Rentowność polskich obligacji 10-letnich wynosi 2,504 i w ciągu roku wzrosła o ponad 1,2 pkt proc. Szczególnie szybki wzrost następował od połowy lipca. W tym czasie rentowność wzrosła o ponad 1 pkt proc.

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynki w zeszłym tygodniu podnosząc stopę procentową do 0,5% z rekordowo niskiego poziomu 0,1%. Członek RPP Łukasz Hardt powiedział w 11 października, że podwyżka była początkiem normalizacji polityki pieniężnej, czyli że można się spodziewać kolejnych.

Rentowność 10-letnich obligacji Słowacji będącej w strefie euro wynosi 0,040% i w ciągu roku. Przed rokiem rentowności słowackich obligacji były ujemne.

KrajInflacja we wrześniua)Stopy banku centralnegoRentowność obligacji 10-lenich
Czechy4,91,502,204
Polska5,80,502,504
Słowacja5,1-0,500,040
Węgry5,51,653,540

Źródło: banki centralne krajów

  1. – dane wstępne

Źródło: aleBank.pl