Pakiet Slim VAT: będą zmiany w podatkach

Pakiet Slim VAT: będą zmiany w podatkach
Fot. stock.adobe.com/mawardibahar
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zawierający pakiet uproszczeń w podatku VAT, czyli tzw. Slim VAT.
Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet #SlimVAT #podatki #VAY

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe z dnia 14 sierpnia 2020 r. (dalej: Projekt) zakłada nowelizację ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT) poprzez wprowadzenie:

  1. rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);
  2. rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;
  3. zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym ( TAX FREE).

Czytaj także: Zmiany upraszczające tzw. Slim VAT rząd chce przyjąć jeszcze w tym kwartale >>>

Pakiet Slim VAT ma obejmować w szczególności takie rozwiązania jak: wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, spójne kursy walut, wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę.
Projekt wprowadza zmiany doprecyzowujące w zakresie m.in. wykazu podatników VAT (tzw. white lista), mechanizmu podzielonej płatności oraz nowego JPK VAT.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE

Proponowane zmiany ustawy o VAT mają na celu wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. Jak wskazano w uzasadnieniu Projektu celem tej zmiany jest przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT, uszczelnienie systemu podatku VAT oraz wzmocnienie uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców zarówno poprzez przyjęcie rozwiązań prawnych, jak i wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Zmiany w ustawie Prawo bankowe

Projekt zawiera również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe. W zakresie tej ustawy proponuje się zmianę polegającą na wprowadzeniu możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych.

Czytaj także: Przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19: będą zmiany w specustawie i Prawie bankowym >>>

Pozostałe zmiany dokonywane w ustawie Prawo bankowe to zmiany o charakterze techniczno-legislacyjnym mające na celu uniknięcie stosowania definicji nawiasowej w przypadku stosowania pojęcia „rachunek techniczny”.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem zmian dot. STIR oraz Tax Free, które mają wejść w życie odpowiednio z dniem 1 czerwca 2021 r. oraz 1 stycznia 2022 r.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP