Oszczędzając w ramach PPK, warto wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia środków

Oszczędzając w ramach PPK, warto wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia środków
Robert Juszczak Fot. Esaliens TFI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zgromadzone w ramach PPK środki nie przepadają po śmierci uczestnika – podlegają bowiem dziedziczeniu. Przepisy pozwalają uczestnikowi określić do kogo i w jakim trybie one trafią – ma on tu pełną dowolność i może to zrobić zarówno w chwili przystąpienia do PPK, jak i później. Jeśli oszczędzający w PPK tego nie zrobi, spadkobiercy zostaną wyłonieni zgodnie z zasadami prawa spadkowego w drodze orzeczenia sądu. Istnieje jednak kilka powodów, dla których warto wcześniej wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia.

Zgromadzone w ramach #PPK środki nie przepadają po śmierci uczestnika – podlegają dziedziczeniu #emerytury

Wcześniejsze pisemne określenie osób uprawnionych w przypadku PPK pozwala bowiem uniknąć skomplikowanej i angażującej procedury związanej z ustaleniem praw spadkowych, a poza tym daje możliwość wpływu zarówno na udział poszczególnych spadkobierców, jak i to kim one dokładnie będą. Szczególnie dotyczy to sytuacji osób żyjących w nieformalnym związku – zwykle partner lub partnerka nie ma w takiej sytuacji uprawnień do dziedziczenia. Taka osoba może być jednak zabezpieczona, jeśli tylko zostanie pisemnie wskazana przez uczestnika PPK jako osoba uprawniona do środków.

Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Możliwości uczestnika PPK nie ograniczają się wyłącznie do wyboru osób uprawnionych do dziedziczenia. Można również pisemnie wskazać procentowy udział poszczególnych osób w zgromadzonym w ramach PPK kapitale. Jeśli takie wartości nie są uściślone, uznaje się, że udziały wskazanych osób są równe. Co ważne, podjętą decyzję w kwestii osób uprawnionych do otrzymania oszczędności oraz ich udziałów można w każdym momencie zmienić.

Czytaj także: PPK – ryzyko upaństwowienia oszczędności >>>

Wypłata transferowa

Osoba, która odziedziczy kapitał uczestnika PPK, może dokonać wypłaty transferowej – w zależności do wskazania – na własne PPK, IKE czy  PPE lub otrzymać zwrot środków w formie pieniężnej. W każdym z tych przypadków instytucja finansowa ma 3 miesiące na realizację zlecenia od momentu złożenia prawidłowego wniosku. Warto mieć na uwadze, że dziedziczony w ramach PPK kapitał podlega atrakcyjnym zwolnieniom podatkowym. Przede wszystkim osoba dziedzicząca środki zebrane w ramach PPK nie zapłaci od nich podatku od zysków kapitałowych, nie będzie musiała również odprowadzać podatku od spadków i darowizn niezależnie od stopnia pokrewieństwa z uczestnikiem PPK, dodatkowo nie zostaną na nią nałożone przez instytucję finansową jakiekolwiek dodatkowe opłaty za sam fakt dziedziczenia. Natomiast, jeśli uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, w którym nie został zniesiony ustrój wspólności majątkowej, to niezależnie od jego decyzji w kwestii osób uprawnionych współmałżonek każdorazowo ma prawo do połowy środków i może nimi dysponować jak każda osoba uprawniona – decydując się na wypłatę transferową na własne PPK, IKE czy PPE lub uzyskując zwrot w formie pieniężnej.

Źródło: Esaliens TFI