Optymistyczne otwarcie ostatniego kwartału 2017 r.

Optymistyczne otwarcie ostatniego kwartału 2017 r.
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Październik 2017 r. był bardzo udanym miesiącem dla polskiego przemysłu, który w tym czasie rósł w najszybszym tempie od ponad 7 lat. Bardzo dobre wyniki napłynęły również z rynku pracy, a tempo wzrostu sprzedaży detalicznej i inflacji również wskazywało na duży wzrost polskiej gospodarki. W październiku nie zachwyciły jedynie dane dotyczące rynku mieszkaniowego, ale i tak 2017 r. powinien okazać się lepszy od rekordowego 2016 r. Dodatkowo, poznaliśmy odczyt PKB za trzeci kwartał, który wyniósł 4,7 proc. w skali roku. Zestaw ww. danych w naszym odczuciu może wywierać coraz wyższą presję na RPP w kontekście podwyżek stóp. Oczekujemy utrzymania się wysokich dynamik wzrostu polskiej gospodarki do końca 2017 r.

Produkcja przemysłowa (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w październiku 2017 r. odnotowała najwyższy wzrost od sierpnia 2010 r. Dynamika roczna październikowego odczytu była równa 12,3 proc. i po raz drugi w tym roku osiągnęła dwucyfrową wartość (pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce w marcu). Odczyt za październik był o 1,9 pkt. proc. powyżej – i tak wysokiego – konsensusu rynkowego. W ostatnim miesiącu odnotowano wzrost w 32 z 34 działów przemysłu, z czego największa dynamika widoczna była w produkcji maszyn i urządzeń (+23,8 proc. r/r), podczas gdy największy spadek ponownie miał miejsce w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (-13,2 proc. r/r). Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja w minionym miesiącu była o 9,7 proc. wyższa niż przed rokiem.

Kolejny miesiąc z rzędu zaobserwowano dynamiczny wzrost w produkcji budowlano-montażowej. Tempo produkcji (wyrażone w cenach stałych, niewyrównane sezonowo, w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wyniosło 20,3 proc. w skali roku, czyli o 3,7 pkt. proc. mniej od oczekiwań rynkowych. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, tempo wzrostu produkcji budowlano-montażowej osiągnęło wartość +19,1 proc. w skali roku.

Październik nie był już tak dobry dla budownictwa mieszkaniowego, które i tak w tym roku powinno osiągnąć rekordowe wyniki. Oddanych zostało ogółem 15 555 mieszkań (-6,4 proc. r/r), co nie przeszkodziło w utrzymaniu dodatniej dynamiki przekazanych lokali od początku 2017 r. (+8,4 proc. r/r). W październiku rozpoczęto budowę 16 275 lokali mieszkalnych (+4,5 proc. r/r), a od początku roku liczba ta wyniosła 177 125 (+19,2 proc. r/r). W przypadku mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w październiku również odnotowano dodatnią dynamikę, która wyniosła 15,1 proc. r/r (22 689 pozwoleń/zgłoszeń). Narastająco od początku roku dynamika dotycząca tego obszaru względem roku 2016 wyniosła 22,5 proc.

Październikowe dynamiki wyłącznie dla deweloperów mieszkaniowych okazały się podobne do odczytów dotyczących całego rynku. Deweloperzy oddali w październiku br. 7 925 mieszkań (-4,5 proc. r/r), podczas gdy od początku roku przekazali 68 910 lokali (+11,8 proc. r/r). Liczba rozpoczętych budów przez deweloperów spadła o 1,7 proc. w skali roku, co przełożyło się na 7 755 nowych budów. Z kolei w okresie styczeń-październik br. deweloperzy rozpoczęli budowę 87 311 mieszkań, co oznacza 23,0 proc. poprawę r/r. Dynamika liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń w październiku wyniosła 9,3 proc. (11 499 pozwoleń/zgłoszeń), podczas gdy narastająco dynamika wyniosła +27,2 proc. r/r (109 715 pozwoleń/zgłoszeń).

Sytuacja na rynku pracy dynamicznie się rozwijała kolejny miesiąc z rzędu. W październiku 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 6 035,8 tys. osób, co oznacza wzrost o 4,4 proc. w skali roku (o 0,1 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych). Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 574,35 zł miesięcznie, tj. o 7,4 proc. r/r, podczas gdy konsensus rynkowy oczekiwał 6,6 proc. wzrostu.

Stopa inflacji CPI w październiku 2017 r. wyniosła 2,1 proc. w skali roku (0,5 proc. m/m) i była zgodna ze wstępnym odczytem oraz konsensusem rynkowym. Największy wzrost w skali roku zanotowały ceny żywności (+5,8 proc.), które w porównaniu z wrześniem 2017 r. wzrosły o 1,0 proc. Największy spadek w ujęciu r/r odnotowały ceny odzieży i obuwia (-4,6 proc.), które z kolei w skali miesiąca zanotowały największy wzrost (3,5 proc.). W porównaniu z wrześniem 2017 r. największy spadek cen zaobserwowano na rekreacji i kulturze – o 0,5 proc.

W październiku 2017 r. wysokie tempo wzrostu osiągnęła sprzedaż detaliczna. W cenach stałych dynamika wyniosła 7,1 proc. r/r. Sprzedaż rosła we wszystkich grupach, natomiast spośród kategorii o znaczącym udziale największy wzrost w skali roku odnotowano w podmiotach sprzedających pojazdy samochodowe, motocykle oraz części (+11,8 proc. r/r). Biorąc pod uwagę sprzedaż detaliczną wyrażoną w cenach bieżących, to roczna dynamika za październik wyniosła +8,0 proc. tj. o 0,1 pkt. proc. poniżej oczekiwań rynkowych.

Warto także zwrócić uwagę na wstępny odczyt PKB za trzeci kwartał. Niewyrównany sezonowo wzrost wyniósł 4,7 proc. w skali roku, podczas gdy oczekiwania rynkowe były o 0,2 pkt. proc. niższe. Dodatkowo, zrewidowane o 0,1 pkt. proc. w górę zostały odczyty za pierwszy i drugi kwartał tego roku do odpowiednio 4,1 proc. r/r oraz 4,0 proc. r/r. Z uwagi na relatywnie niską bazę produkcji przemysłowej w czwartym kwartale zeszłego roku oraz pozytywne sygnały płynące z odczytu PMI przemysłu spodziewamy się, że polska gospodarka w ostatnich trzech miesiącach roku będzie rozwijała się w podobnym tempie jak dotychczas w 2017 r.