Opłaty wnoszone przez banki do BFG w 2015 r: Bankowy fundusz gwarancyjny danina na SKOK

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.12.foto.024.250x19 listopada 2014 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła decyzje dotyczące wysokości opłat wnoszonych przez banki i SKOK-i do BFG w 2015 r. Zgodnie z przeczuciami uczestników rynku obciążenia instytucji kredytowych z tytułu opłat na BFG wzrosną w sposób bardzo znaczący.

Dr Mariusz Zygierewicz
jest dyrektorem Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego w Związku Banków Polskich.

Wysokość stawki obowiązkowej opłaty rocznej banków na 2015 r., zasilającej fundusz pomocowy ustalono na poziomie 0,189 proc. 12,5-krotności sumy wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka oraz wymogów kapitałowych z tytułu przekroczenia limitów i naruszenia innych norm określonych w ustawie Prawo bankowe. Warto przypomnieć, że rok wcześniej Rada BFG podjęła decyzję o określeniu stawki tej opłaty w wysokości 0,1 proc. podstawy jej naliczenia. To pokazuje skalę podwyżki stawki opłaty banków na BFG w ciągu jednego roku – jest ona aż o 89 proc. wyższa niż rok wcześniej. W ujęciu kwotowym poziom obciążeń banków będzie jeszcze wyższy, gdyż wzrosła też podstawa naliczenia opłaty. O ile – tego jeszcze nie wiadomo, gdyż podstawa jest przyjmowana z końca roku kalendarzowego. W tym roku zmieniła się także sprawozdawczość banków w zakresie wymogów kapitałowych na skutek implementacji pakietu CRD IV/CRR, co jeszcze bardziej utrudnia szacowanie zmiany wielkości obciążeń banków.

Wysokość stawki opłaty ostrożnościowej banków na 2015 r. określono na poziomie 0,05 proc. podstawy naliczania, która jest analogiczna jak w przypadku bazy dla ustalenia wysokości opłaty rocznej. W bieżącym roku obowiązuje stawka opłaty ostrożnościowej w wysokości 0,037 proc. To oznacza podwyższenie stawki tej opłaty w 2015 r. o 35 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Łącznie szacuje się, że opłaty na BFG będą kosztować banki ok. 2,2 mld zł. Oznacza to kolejny rok szybkiego wzrostu obciążeń polskich banków. W 2014 r. opłaty banków na BFG wyniosły ok. 1,2 mld zł, a rok wcześniej nie przekroczyły poziomu 900 mln zł. Można do tego jeszcze dodać, że stawka na Fundusz Ochrony Środków Gwarantowanych pozostała na ustawowo możliwie najwyższym poziomie 0,55 proc. Tak wysokie obciążenia mogą powodować, że w niektórych bankach spółdzielczych opłaty na BFG pochłoną nawet ok. 50 proc. całego zysku wypracowanego w bieżącym roku. Jak w takich warunkach można mówić o budowie funduszy własnych w wielu bankach, tworzeniu zasobó...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI