Opinie: WETO

Opinie: WETO
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Tradycja liberum weto łatwo pozwala wpisać tego typu działanie na listę czynów niechlubnych prowadzących do zguby narodu. Weto prezydenta Kwaśniewskiego do ustawy reprywatyzacyjnej wisi nad działaniami specjalnej komisji Sejmu zajmującej się reprywatyzacjami terenów objętych tzw. Dekretami Bieruta. W tej sytuacji złożenie weto przez prezydenta Dudę jest znaczącym wydarzeniem.

Jan K. Solarz
Społeczna Akademia Nauk

Weto to we współczesnej grze politycznej swoiste sprawdzam dla siły konkurujących z sobą opcji rozstrzygnięcia danej sprawy. W przypadku weto wobec ustaw reformujących ustrój sądownictwa jest to zdystansowanie się wobec dwóch skrajnych narracji. Pierwsza to ta, że po wielu dekadach odrywa się kastę sędziów od koryta. Stąd ich opór i zasłanianie się młodymi ludźmi, którzy nie rozumieją, o co toczy się walka. Druga to specjalna misja sędziów, którą jest bezinteresowne podtrzymanie ognia demokracji w naszym życiu. Wówczas współczesne westalki służą narodowi w świątyni praworządności. Żadna z tych narracji nie jest prawdziwa. Prawda, jak zwykle, znajduje się pomiędzy tymi skrajnościami materializmu i służby ludowi.

Kluczem do zrozumienia sytuacji z wetem prezydenta Dudy jest poszukiwanie złotego środka pomiędzy zmianą wszystkiego a utrzymaniem ciągłości personalnej w imię unikania odpowiedzialności zbiorowej. Przedmiotem sporu jest zakres pożądanej zmiany kadrowej. Jedni chcieliby, aby w sądach nie było miejsca dla tych, którzy składali przysięgę władzom PRL; inni chcieliby, aby ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI