Opinie: Ryzyko samobójstwa

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

bank.2013.05.foto.091.150xTrawestując ostatni werset dosyć znanego wiersza Antoniego Słonimskiego "Żal", można powiedzieć: Jak różne są słowa ukryte w króciutkim wyrazie ryzyko. Chociaż wydaje się, że jest ono nieodłącznie i od zawsze związane z historią naszej cywilizacji. Począwszy od jego pierwszych i prymitywnych wcieleń aż do najbardziej wyrafinowanych spekulacji intelektualnych. Weźmy choćby słynny "Zakład" Blaise Pascala. Toż jest to nic innego, jak tylko posługiwanie rachunkiem prawdopodobieństwa dla uniknięcia ryzyka popełnienia kardynalnego błędu odrzucenia wiary w Boga i tym samym skazania się na wieczne potępienie.

Uogólniając można powiedzieć, że pojęcie ryzyka występuje wszędzie tam, gdzie pojawia się próba jakiekolwiek planowania. Bo dopiero wtedy można mówić o ryzyku uzyskania innego wyniku przewidywanych działań niż zakładany. Ale skoro tak, to powinno się też mówić o ryzyku niewykonania planowanego wyniku, jak też o ryzyku przekroczenia zakładanych wielkości. Tradycyjnie jednak słowo to jest nacechowane raczej negatywnie i oznacza raczej niespełnienie czy zagrożenie oczekiwań. Na przykład gdybyśmy sięgnęli do fundamentalnej pracy „Zarządzanie”, przygotowanej pod redakcją naukową prof. Andrzeja K. Koźmińskiego i Włodzimierza Piotrowskiego, to pojęcie ryzyka po raz pierwszy pojawia się dopiero na setnej stronie w kontekście prawdopodobieństwa poniesienia strat i ryzyka niepowodzenia.

A dalej to już jest właśnie, zgodnie z oczekiwaniami, w kontekście planowania strategicznego. Znacznie gorzej jest natomiast z podręcznikami do ekonomii. Najbardziej opasłe i przekrojowe, jak np. „Ekonomia” trzech autorów: Kamerschena, McKenziego i Nardinelliego, traktują zagadnienie ryzyka jeszcze bardziej po macoszemu.

W tym kontekście problem ryzyka bankowego brzmi wyjątkowo godnie i donośnie. Najczęściej jest traktowane jako obiektywnie istniejąca możliwość poniesienia straty, szkody, niepowodzenia w wyniku realizacji zamierzonych celów działalności banku. Czyli jednak negatywnie. W wymiarze codziennym czy operacyjnym banki z reguły skupiają się na ryzyku kredytowym, stopy procentowej czy walutowym. Dopiero w podejściu strategicznym bliż...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI