Opinie: Pieniądze i etyka

Opinie: Pieniądze i etyka
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Stosunek ludzi do pieniędzy jest dość specyficzny. Z reguły reagują na nie inaczej niż na inne dobra materialne. Może decyduje tu fakt, że są one podstawowym środkiem nabywania różnych towarów czy posiadłości. Można je wszak wymienić na dowolny towar – i dlatego ich możliwości wydają się praktycznie nieograniczone.

Paweł Szuppe

Taka uniwersalność używania prowadzi do wzrostu wartości pieniądza. Słusznie zauważa ­Georg Simmel w książce „Filozofia pieniądza”, że wykracza on poza jakąkolwiek wartość każdego towaru, na który można go wymienić. Umożliwia bowiem dokonywanie wyboru z całej palety różnych dóbr.

Pieniądz wszakże – niezależnie od swojej wartości – powinien pozostawać tylko środkiem, a nie celem. Jest on dla człowieka wartościowy jako instrument do zdobywania rozmaitych dóbr. Niekiedy jednak staje się wartością autoteliczną – samą w sobie. Przywoływany już Simmel twierdzi, że nigdy żaden przedmiot, który swą wartość zawdzięcza wyłącznie pośredniczeniu, zamienialności na dobra bardziej definitywne, nie przekształcił się tak gruntownie w pewną psychologiczną wartość – ostateczny cel wypełniający ludzką świadomość.

Specyfika pieniądza polega także i na tym, że ma on nie tylko wymiar świecki (materialny, ekonomiczny), ale coraz częściej nabiera charakteru sakralnego (szczególna, absolutna wartość).

Ludzie traktują pieniądze rozmaicie. Niektórzy nie przywiązują do nich zbyt dużej wagi, inni uważają, że są potrzebne do życia. Są też jednak i tacy, którym wyłącznie zależy na nich. W zależnoś...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI