Opinie: Czy rozwój gospodarczy kończy się na zawsze?

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
To jeden z najgoręcej dyskutowanych problemów gospodarczych współcześnie. W mediach dominują obawy o nadmierne zadłużenie, bańki spekulacyjne, turbulencje polityczne i geopolityczne, stagnację handlu. Ale w długim okresie pytanie o to, czy rozwój gospodarczy generalnie się kończy, może być najbardziej istotnym pytaniem ekonomicznym. Jeżeli tempo rozwoju będzie malało, świat w przyszłości może wyglądać zupełnie inaczej niż w niedawnej przeszłości, również świat finansowy.

Ignacy Morawski

Ostatnio pojawiło się kilka intrygujących prac naukowych, udowadniających, że tempo rozwoju maleje i będzie malało. Najgłośniejsza jest książka ekonomisty Roberta Gordona z Northwestern University „The Rise and Fall of American Growth”. Twierdzi on, że współczesne innowacje technologiczne nie mają już takiego wpływu na wzrost gospodarczy jak innowacje z pierwszej ery rozwoju, czyli lat 1850–1950. Z kolei Nicholas Bloom ze Stanford University opublikował w listopadzie badanie, w którym pokazuje, że dzisiejszy postęp technologiczny w bardzo wielu dziedzinach wymaga znacznie większego nakładu pracy naukowej niż 50 czy 100 lat temu. Na przykład utrzymanie prawa Moore’a, które stanowi, że liczba tranzystorów w układzie scalonym podwaja się mniej więcej co 18 miesięcy, wymaga dziś 25-krotnie większego nakładu pracy naukowej niż w latach 70. Wniosek z tego jest taki, że postęp technologiczny może zostać zahamowany, ponieważ w długim okresie trudno będzie trwale zwiększać nakłady na naukę.

Czy to ma jakieś znaczenie dla sektora bankowego? Ma, i to niemałe, choć potencjalne skutki mogą przebiegać kanałami pośrednimi. Po pierwsze, niższe tempo rozwoju w długim okresie może oznaczać niższe stopy procentowe, co przy współczesnym modelu bankowości oznacza niższe zyski. W takim scenariuszu banki będą musiały znacząco zmienić swoje modele biznesowe, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI