Open banking w pigułce, raport o otwartej bankowości od czasu pełnego wdrożenia PSD2

Open banking w pigułce, raport o otwartej bankowości od czasu pełnego wdrożenia PSD2
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jesienią ubiegłego roku w polskim systemie prawnym zaczęły obowiązywać wszystkie postanowienia dyrektywy PSD2. Jak wygląda sytuacja po kilkunastu miesiącach obowiązywania nowego prawa? Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w raporcie zatytułowanym „Otwarta Bankowość”, przygotowanym przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Publikacja zawiera kompleksowe ujęcie problematyki open bankingu, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji nowatorskich modeli biznesowych, które mogły zaistnieć na rynku jedynie dzięki postanowieniom dyrektywy PSD2.

Za moment przełomowy dla otwartej bankowości uznać należy początek obowiązywania PSD2

Opracowanie przygotowane przez Związek Banków Polskich oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz partnerów technologicznych.

Raport Otwarta Bankowość

Zasadniczym celem nowej regulacji było otwarcie sektora bankowego i dopuszczenie podmiotów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem ambitnych fintechów, do zasobów tradycyjnych instytucji finansowych.

Unijne przepisy, a w ślad za nimi także i nowelizacja Ustawy o usługach płatniczych, oznaczały także istotne zmiany w obszarze bezpieczeństwa, czego przejawem było między innymi zobligowanie instytucji finansowych do stosowania tzw. silnego uwierzytelniania.

Wsparcie UE dla otwartej bankowości

Sama koncepcja otwartej bankowości nie była dziełem unijnego ustawodawcy. Procesy, prowadzące do łączenia oferty dostawców usług z sektora finansowego i niefinansowego miały miejsce także na wiele miesięcy przed wejściem w życie PSD2.

W tym samym kierunku zmierzała ewolucja postaw i oczekiwań współczesnych konsumentów, dla których obsługa 24/7 czy one click stanowią standardowe formy interakcji z bankiem.

Niemniej za moment przełomowy dla otwartej bankowości uznać należy początek obowiązywania PSD2. Bankowcy jednogłośnie twierdzą, że bez stymulacji ze strony unijnego ustawodawcy niemożliwe byłoby tak szybkie dokonanie otwarcia rynku finansowego.

Jest to rezultat zarówno konkurencji wewnątrz branży, ale też i ryzyk regulacyjnych, związanych z dopuszczeniem podmiotów trzecich do bankowych zasobów wrażliwych danych klientów.

Jeszcze niedawno KNF podejmował surowe działania nadzorcze w stosunku do instytucji finansowych, które zdecydowały się na zastosowanie screen scrappingu.

Co warto wiedzieć o API?

W jakim stopniu banki są obecnie gotowe na podjęcie lub kontynuację współpracy z podmiotami trzecimi?

Czy ich przedstawiciele postrzegają fintechy jako partnerów, czy raczej obawiają się konkurencji z tą kategorią dostawców usług finansowych?

Które z usług, bazujących na postanowieniach unijnego prawa, uznać można za najbardziej perspektywiczne?

Odpowiedzi na te, jak i wiele innych pytań odnośnie open bankingu,  można znaleźć w raporcie.

W raporcie znajduje się pełny wykaz polskich banków, które zdecydowały się na wdrożenie rozwiązań z zakresu otwartej bankowości

Podstawowym składnikiem otwartej bankowości jest oczywiście API, czyli interfejs programowania aplikacji, za pośrednictwem którego zachodzi komunikacja pomiędzy bankami a podmiotami trzecimi.

Publikacja przedstawia przykłady takich rozwiązań, ukazując w telegraficznym skrócie ich genezę, a także zasięg stosowania danego standardu, jako że niektóre z nich, jak choćby Berlin Group, mają charakter transgraniczny. Szczególną uwagę poświęcamy rodzimemu rozwiązaniu Polish API, przypominając między innymi kluczowe dla wdrażania tego standardu rekomendacje.

W raporcie znajdziemy też pełny wykaz polskich banków, które zdecydowały się na wdrożenie rozwiązań z zakresu otwartej bankowości w praktyce, wraz z rodzajem udostępnianych przez nie usług.

Cenne uzupełnienie tej listy stanowią informacje na temat istotnych fintechów, uczestniczących w partnerskich przedsięwzięciach z bankami na obszarze Unii Europejskiej. Są wśród nich nie tylko podmioty z państw członkowskich, ale też i instytucje powstałe w innych regionach geograficznych, ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych.

Warto też zapoznać się z informacjami na temat otwarcia rynku bankowego na obszarach, które nie podlegają pod reżimy PSD2. To zarówno ścisła czołówka liderów transformacji cyfrowej – USA, Chiny, Japonia czy Korea Południowa – ale także i kraje takie jak Australia, Nowa Zelandia i Nigeria.

Przed nami PSD3 ?

Opracowanie nie ucieka od trudnych tematów, do jakich zaliczyć należy bez wątpienia wolniejszy niż zakładano rozwój open bankingu w polskich uwarunkowaniach.

Przeprowadzone analizy, ze szczególnym uwzględnieniem cytowanego już badania ankietowego, pozwalają wskazać najistotniejsze przeszkody i sformułować rekomendacje, w jaki sposób przyspieszyć ewolucję sektora w kierunku większej otwartości.

To z kolei wydaje się niezbędne, zwłaszcza w obliczu coraz częściej postulowanej nowelizacji unijnych przepisów o świadczeniu usług płatniczych, określanych mianem dyrektywy PSD3.

Źródło: aleBank.pl