Ogromne zainteresowanie inwestorów budową spalarni odpadów komunalnych

Ogromne zainteresowanie inwestorów budową spalarni odpadów komunalnych
Fot. NFOŚiGW
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbyło się podsumowanie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”, części 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne, poinformował Fundusz’

Nabór wniosków o dofinansowanie w zakresie programu priorytetowego 2.1.3. Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne trwał od 6 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2022 r.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów skutkiem czego było zwiększenie jego budżetu z 1 do 3 mld zł. Program jest finansowany z środków Funduszu Modernizacyjnego.

Czytaj także: NFOŚiGW ma akceptację EBI na 15 programów o wartości 18,7 mld zł

39 nowych inwestycji termicznego przekształcania paliw alternatywnych 2021/2022

W ramach naboru złożono wnioski o dofinansowanie realizacji 39 inwestycji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Łączne wnioskowane dofinansowanie w formie dotacji i pożyczek wyniosło ponad 10 mld zł, przy łącznej całkowitej wartość inwestycji 16,7 mld zł.

Realizacja projektów będących przedmiotem wniosków pozwoli na coroczne wykorzystanie na cele energetyczne ponad 2,9 mln Mg paliw alternatywnych. Moc jednostek energetycznych wytwarzających energię elektryczna i cieplna w warunkach wysokosprawnej kogeneracji wyniesie ok. 700 MW.

W roku 2022 zawartych zostało 8 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 546 mln zł, dla 4 instalacji termicznego przekształcania paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych o wydajności 95 130 Mg/rok.

– Narodowy Fundusz, wdrażając przedmiotowy program, odpowiedział na realną potrzebę uzupełnienia dalece niewystarczających zdolności przerobowych instalacji zagospodarowania wysokokalorycznej frakcji odpadów.

W Polsce pracuje 9 zakładów o potencjale przetworzenia ok. 1,3 mln ton odpadów rocznie, co jest całkowicie nieporównywalne z możliwością 96 zakładów niemieckich dysponujących mocą przerobową ok. 26,3 mln ton. Wydajność instalacji odniesiona do jednego mieszkańca jest w Niemczech ponad 11-krotnie większa niż w Polsce.

Podobne dysproporcje występują wobec innych krajów UE stawianych jako wzorce systemowych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – zaznacza Dominik Bąk, zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj także: Odpady zamiast węgla, olsztyński sposób na bezpieczną utylizację odpadów i na tanią energię cieplną

Finansowanie zmiany systemu gospodarowania odpadami w Polsce.

Wsparcie instalacji termicznego przekształcania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych, które są przedmiotem złożonych wniosków o dofinansowanie, umożliwi jakościową zmianę systemu gospodarowania odpadami w Polsce.

– Rozwój instalacji termicznego przekształcania odpadów stanowi istotny komponent transformacji ciepłownictwa i prowadząc do zmniejszenia zależności od importu nośników energii, wykorzystując potencjał energetyczny odpadów. Przyczyni się też do zahamowania wzrostu ponoszonych przez mieszkańców kosztów ogrzewania i zagospodarowania odpadów – zaznacza wiceprezes Dominik Bąk.

Instalacje „waste-to-energy”, mają szansę zaspokoić fundamentalne potrzeby polskiej gospodarki odpadami, dlatego racjonalnym jest zapewnienie im adekwatnego wsparcia.

W obliczu obecnego kryzysu, traktowanie odpadów nienadających się do recyklingu jako paliwa znakomicie przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, przy wykorzystaniu potencjału istniejącej infrastruktury ciepłowniczej.

Gospodarka w obiegu zamkniętym

Ponadto termiczne przekształcanie odpadów nienadających się do recyklingu to doskonały przykład zastosowania filozofii gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez dostrzeżenie odpadów komunalnych jako cennego surowca do produkcji „zielonej energii”, która za pośrednictwem  nowoczesnych elektrociepłowni wraca do mieszkańców. Zapewnienie wystarczających mocy przerobowych do energetycznego wykorzystania całej frakcji palnej z odpadów, poza istotnym aspektem energetycznym, są czynnikiem niezbędnym dla „domknięcia” systemu gospodarki odpadami i jego zoptymalizowania.

Recykling wraz z komplementarnym odzyskiem energetycznym pozwolą na pełne wykorzystanie wartości tkwiącej w odpadach umożliwiając ograniczenie ich marnotrawstwa jakim jest obciążające środowisko i sprzeczne z celami określonymi przez UE składowanie. To przykład racjonalnego zaspokajania obiektywnych potrzeb każdego z nas przy jednoczesnym minimalizowaniu obciążeń dla środowiska.

Czytaj także: Zero waste: moda czy konieczność na trudne czasy z rekordową inflacją?

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej