Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej lekko w dół

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej lekko w dół
Fot. Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wynosi 109 w czerwcu br. wobec 109,2 w maju i w porównaniu do 103,2 w czerwcu ub.r, podał Główny Urząd Statystyczny. Od grudnia 2016 r. wartości tego wskaźnika kształtują się powyżej średniej długookresowej.

Ogólny wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej #GUS (#SI) w czerwcu 2018 r. wynosi 109,0 i kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego przed miesiącem, ale wyższym niż przed rokiem @GUS_STAT

„Wartość składowej odnoszącej się do przetwórstwa przemysłowego i handlu detalicznego jest wyższa od notowanej przed miesiącem, a budownictwa i usług – niższa niż w maju. W skali roku wzrosły wartości składowych dla przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i usług, natomiast obniżyła się dla handlu detalicznego” – czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2018 r. wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 113,4 wobec 112,7 miesiąc wcześniej i wobec 107,6 rok wcześniej.

Wskaźnik ufności w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu 2018 r. kształtuje się na poziomie dodatnim, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień krajowy i zagraniczny oceniany jest nieco bardziej optymistycznie niż w maju. Odnotowywany jest dalszy spadek stanu zapasów wyrobów gotowych. Oczekiwania dotyczące produkcji są korzystne, nieco lepsze od formułowanych w kwietniu i maju” – czytamy w komunikacie.

Wskaźnik ufności w budownictwie wyniósł 116,8 w czerwcu br. wobec 117,2 miesiąc wcześniej i 107,9 rok wcześniej.

„Wskaźnik ufności w budownictwie kształtuje się w czerwcu na dodatnim poziomie, podobnym jak w ostatnich dwóch miesiącach. Oceny bieżącego portfela zamówień krajowego i zagranicznego są nieco mniej korzystne niż w kwietniu i maju. Od dwóch miesięcy utrzymują się pozytywne prognozy zatrudnienia” – czytamy dalej.

Wskaźnik ufności w handlu detalicznym wyniósł 108,6 w czerwcu br. wobec 107,5 miesiąc wcześniej i 110,5 rok wcześniej.

„Od lutego 2015 r. wskaźnik ufności w handlu detalicznym kształtuje się na dodatnim poziomie, w czerwcu br. – nieco wyższym od notowanego przed miesiącem. Oceny sprzedaży zrealizowanej w ostatnich trzech miesiącach są bardziej optymistyczne niż w maju; prognozy sprzedaży są korzystne, zbliżone do formułowanych miesiąc wcześniej. Bieżący stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny” – podał także Urząd.

Wskaźnik ufności w usługach wyniósł 102 w czerwcu br. wobec 103,4 miesiąc wcześniej i 95,4 rok wcześniej.

„W czerwcu wskaźnik ufności w usługach kształtuje się na dodatnim poziomie, ale niższym od notowanego w ostatnich pięciu miesiącach. Według dyrektorów jednostek ogólna sytuacja gospodarcza w ostatnich trzech miesiącach pogorszyła się i oceniana jest negatywnie. Mniej korzystne niż w maju są opinie w zakresie popytu na usługi w ostatnich trzech miesiącach. Prognozy popytu są nieco bardziej optymistyczne od przewidywań formułowanych przed miesiącem” – czytamy także w materiale.

Wskaźnik ocen diagnostycznych jest niższy od zgłaszanego przed miesiącem (102,9 wobec 104,5), prognostycznych – wyższy (114, wobec 113,1). W porównaniu z czerwcem ub. r. wzrosła wartość składowej prognostycznej, a diagnostycznej – kształtuje się na zbliżonym poziomie (rok temu wynosiły one odpowiednio: 103,7 i 102,7).

Źródło: ISBnews