Oferta Skarbiec TFI jest już dostępna na portalu PFR – Moje PPK

Oferta Skarbiec TFI jest już dostępna na portalu PFR – Moje PPK
Źródło: Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Korzyści z programów typu pracownicze plany kapitałowe (PPK) z biegiem czasu zachęcają kolejnych pracowników do uczestnictwa - w efekcie w niektórych krajach przekracza ono nawet 80% uprawnionych, poinformowała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska. Skarbiec TFI znalazł się właśnie na portalu Moje PPK - tym samym prezes Milewska, jak podkreśla, finalizuje zapowiedzi odnośnie wejścia Towarzystwa na rynek PPK z początku roku.

Z myślą o uczestnikach PPK #Skarbiec TFI stworzyło Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który daje możliwość oszczędzania środków finansowych na potrzeby #PPK

„Oceniając rynek PPK, należy spojrzeć niejako dwuetapowo. Jeśli bowiem nawet w pierwszym okresie nie będzie zbyt wielkiego entuzjazmu wśród pracowników, to jednak dane z innych krajów pokazują, że projekty podobne do PPK stają się powszechne. Potrzeba na to trochę czasu, aby ‚przyzwyczaić’ ludzi do takiego planu. Wtedy ci, którzy nie przystąpili widząc korzyści dla uczestników decydują się jednak na uczestnictwo. Np. w istniejących od kilkunastu lat tego typu programach w Wielkiej Brytanii (workplace pensions) uczestniczy ok. 80% pracujących, zaś w nowozelandzkim KiwiSaver ponad 70%” – powiedziała Milewska.

Prezes zadeklarowała, że celem jaki wyznaczyło sobie Skarbiec TFI jest zdobycie pozycji wiodącej wśród niezależnych TFI. „Pozyskiwać firmy do współpracy przy PPK chcemy samodzielnie, jak i poprzez współpracę z brokerami – upatrujemy duży potencjał właśnie w tej grupie pośredników” – wskazała.

Więcej najnowszych wiadomości o PPK >>>

Produkt długoterminowego oszczędzania

PPK jest produktem długoterminowego oszczędzania, a Skarbiec PPK SFIO będzie oferowany wszystkim przedsiębiorcom, którzy chcą mieć pełne wsparcie przy wdrożeniu PPK na każdym etapie, podkreśliła.

„Będziemy dążyć do tego, aby subfundusze zdefiniowanej daty zarządzany przez Skarbiec TFI były produktem o możliwie najwyższej jakości zarówno w sposobie zarządzania, jak i obsłudze dla pracodawcy i dla pracownika” – zadeklarowała też Milewska.

Według niej, Skarbiec TFI na rynku PPK wyróżnia się dwiema podstawowymi cechami: po pierwsze ma prawie 22-letnie doświadczenie w zarządzaniu różnymi instrumentami finansowymi, a po drugie, jeżeli popatrzymy na to, w co głównie będą inwestować swoje aktywa fundusze zarządzane w ramach PPK (akcje polskie, akcje zagraniczne i obligacje skarbowe) to wyniki osiągane przez Skarbiec TFI zarówno w średnim, jak i długim terminie są wyróżniające się na tle konkurencji.

Milewska odniosła się do zapowiedzi innych podmiotów odnośnie rezygnacji z opłaty z zarządzanie w pierwszych latach.

„Każde przedsiębiorstwo musi przyjąć kryteria wyboru instytucji zarządzającej według najlepiej pojętego interesu uczestników. Dla jednych będzie to doświadczenie i wyniki osiągane w poszczególnych klasach aktywów, a dla innych może to być zerowa opłata w pierwszym półroczu lub roku trwania PPK. Z punktu widzenia uczestnika, którym jest przyszły emeryt, wydaje się lepszym rozwiązaniem posiadać opłatę w wysokości nie większej niż 0,5% rocznie w inwestycji, która w ciągu kilku lat ma stopę zwrotu na poziomie kilkunastu procent niż zerową opłatę w inwestycji, która w tym samym czasie przynosi dużo mniejsze zyski. Tym bardziej, że wpływ braku pobierania opłaty w pierwszym roku nie ma prawie żadnego znaczenia w dłuższym terminie” – stwierdziła prezes.

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Z myślą o uczestnikach PPK Skarbiec TFI stworzyło Skarbiec PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, który daje możliwość oszczędzania środków finansowych na potrzeby PPK. Każdy z subfunduszy jest „subfunduszem zdefiniowanej daty” w rozumieniu Ustawy o PPK, którego nazwa określa zdefiniowaną datę subfunduszu, właściwą dla wieku uczestnika. Subfundusze prowadzą różną politykę inwestycyjną, uwzględniającą różny wiek uczestników poszczególnych subfunduszy.

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding S.A. jest akcjonariuszem Skarbiec TFI S.A., które powstało w 1997 roku jako piąte towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce i jest jednym z największych towarzystw niezależnych od jakiejkolwiek grupy bankowo-finansowej w Polsce.

Źródło: ISBnews