OFE: wartość aktywów wzrosła w grudniu o 3 proc. mdm, do 186,6 mld zł

OFE: wartość aktywów wzrosła w grudniu o 3 proc. mdm, do 186,6 mld zł
Fot. stock.adobe.com/lassedesignen
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec grudnia o 3,0 proc. mdm do 186,6 mld zł - wynika z danych KNF. Alokacja w akcje spółek notowanych na GPW zmalała do 81,9 proc.

Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem listopada o 3,1 proc. do 53,40 zł.

Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 67 pb mdm i wyniosła 91,9 proc. Na giełdach zagranicznych zmalała o 15 pb do 10,0 proc.

Alokacja w krajowe akcje wzrosła przy tym o 82 pb i na koniec grudnia stanowiły one 81,9 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.

Czytaj także: OFE zyskały w całym 2021 roku blisko 30 proc.; które zarobiły najwięcej?

Na pierwszym miejscu pod względem udziału krajowych akcji w swoim portfelu utrzymało się OFE Pocztylion, które zajęło tę pozycję przed miesiącem. W grudniu miało ulokowane w nich 85,5 proc. aktywów. MetLife OFE utrzymało się tuż za Pocztylionem, z 85,1 proc. portfela wypełnionego krajowymi akcjami.

Z kolei najniższy udział krajowych akcji nadal utrzymuje UNIQA OFE (78,5 proc.).

Łączna wartość akcji w portfelach OFE

Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec poprzedniego miesiąca o 3,8 proc. mdm do 171,5 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 1,5 proc. mdm do 18,7 mld zł, a krajowych wzrosła o 4,1 proc. do 152,9 mld zł.

WIG zyskał w grudniu 2,2 proc., a WIG20 wzrósł o 3,3 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 4,4 proc., Stoxx Europe 600 wzrósł o 5,4 proc., a niemiecki DAX zwyżkował o 5,2 proc.

Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE zmalała w listopadzie o 2,5 proc. do 12,1 mld zł. Alokacja zmalała o 37 pb do 6,5 proc.

OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 2,9 mld zł gotówki, o 13,2 proc. mniej niż na koniec listopada. Udział gotówki spadł o 30 pb i wyniósł niecałe 1,6 proc. aktywów.

Poniżej portfele OFE na koniec grudnia i alokacja wg klas aktywów:

 2021-12-31zmiana2021-12-311M zmiana3M zmiana
 mln zł(proc.)proc. aktywów(pb)(pb)
Akcje171 542,503,7991,9366,6480,01
-polskie152 855,104,0781,9181,6633,76
-zagraniczne18 687,401,5110,01-15,0146,26
Obligacje12 098,88-2,546,48-37,10-71,80
-samorządowe (PL)1 462,477,620,783,342,44
-listy zastawne (PL)2 277,30-0,111,22-3,843,32
-korporacyjne i inne (PL)6 990,90-11,453,75-61,27-98,61
-zagraniczne0,000,000,000,000,00
Gotówka2 934,76-13,241,57-29,50-8,22
Aktywa pod zarządzaniem łącznie186 610,823,03100,000,000,00
-polskie167 888,963,2189,9715,06-46,29
-zagraniczne18 721,861,5110,03-15,0646,29
Źródło: PAP BIZNES