OECD przewiduje mocniejsze ożywienie

OECD przewiduje mocniejsze ożywienie
Sekretarz generalny OECD Angel Gurría. Źródło: OECD
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
OECD przewiduje, że tegoroczny wzrost światowego PKB wyniesie 5,6% i 4,0% w roku 2022. Prognoza tegorocznego wzrostu została skorygowana o 1 pkt proc. w porównaniu z prognozą z grudnia 2020 roku. OECD oczekuje, że światowa produkcja osiągnie poziom sprzed pandemii do połowy 2021 r., ale tempo i czas trwania zdrowienia gospodarki będą zależały od wyniku wyścigu między szczepieniami a rozprzestrzenianiem się nowych odmian wirusa.

W raporcie Interim Economic Outlook OECD wzywa do przyspieszenia szczepień, a także wprowadzenia szybszego i  bardziej ukierunkowanego bodźca fiskalnego, który podtrzyma produkcję i zaufanie konsumentów.

Niezbędna jest też koordynacja polityki międzynarodowej, aby zwiększyć korzyści płynące z krajowych działań antykryzysowych

‒ Szybkość jest najważniejsza ‒ powiedział sekretarz generalny OECD Angel Gurría. ‒ Nie ma miejsca na samozadowolenie. Szczepionki muszą być wdrażane szybciej i globalnie. Będzie to wymagało lepszej międzynarodowej współpracy i koordynacji, niż widzieliśmy to do tej pory.

Czytaj także: OECD podnosi prognozę globalnego wzrostu PKB na 2021 rok

Bodźce fiskalne i szczepienia a ożywienie gospodarek

W centralnym scenariuszu OECD przewiduje się, że wzrost gospodarczy w USA wyniesie w 2021 roku 6,5%, co oznacza korektę w górę o ponad 3 punkty procentowe w porównaniu z prognozą z grudnia 2020 roku. Korekta wynika z przegłosowanego przez Kongres USA bodźca fiskalnego w wysokości 1,9 bln USD oraz z szybkiego tempa szczepień.

Szybkość jest najważniejsza. Nie ma miejsca na samozadowolenie. Szczepionki muszą być wdrażane szybciej i globalnie

W strefie euro, gdzie poziom bodźców fiskalnych jest niższy, a szczepienie przebiega wolniej, PKB wzrośnie według prognozy OECD o 3,9%, co oznacza korektę w górę w porównaniu z grudniem 2020 o 0,3 pkt proc.

Dobre są perspektywy dla Azji i Pacyfiku. W Chinach prognozowany wzrost PKB wyniesie 7,8%, w Japonii 2,7%,  w Korei Płd 3,3%, a w Australii 4,5%, w Indiach aż 12,6%.

Gorzej przedstawia się sytuacja w gospodarkach wschodzących Ameryki Łacińskiej i Afryki, gdzie postępy w szczepieniu są wolniejsze.

Czytaj także: PwC: pandemia COVID-19 pogorszy sytuację kobiet na rynku pracy w wielu krajach OECD

Inflacja a presja cenowa i dług publiczny

Lepsze perspektywy globalnego ożywienia sprawiły, że wzrosły oczekiwania inflacyjne, chociaż prognoza OECD zakłada, że presja cenowa w gospodarkach rozwiniętych będzie łagodna. Natomiast w gospodarkach wschodzących inflacja może rosnąć.

Dług publiczny wzrósł prawie we wszystkich krajach, ale z powodu niskich stóp procentowych koszty obsługi długu w większości gospodarek OECD są niskie.

Zatrudnienie, polityka banków centralnych i reformy

Raport zaleca utrzymanie wsparcia rządów dla przedsiębiorstw w celu zachowania miejsc pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na wspieranie młodych ludzi i osób o niższych umiejętnościach.

Wsparcie  fiskalne powinno być uzależnione od stanu gospodarki i tempa szczepienia. Należy unikać przedwczesnego zacieśniania polityki fiskalnej.

Utrzymane powinno być także obecne bardzo akomodacyjne nastawienie w polityce pieniężnej. Banki centralne powinny pozwolić na tymczasowe przekroczenie inflacji ponad wyznaczony cel pod warunkiem, że presja cenowa pozostanie na umiarkowanym poziomie.

Wsparcie  fiskalne powinno być uzależnione od stanu gospodarki i tempa szczepienia

Konieczne jest wzmocnienie reform strukturalnych we wszystkich krajach. Niezbędna jest też koordynacja polityki międzynarodowej, aby zwiększyć korzyści płynące z krajowych działań antykryzysowych.

Czytaj także: Polska: zastój czy rozwój

Źródło: aleBank.pl