Od stycznia 2021 roku wyższy podatek od nieruchomości

Od stycznia 2021 roku wyższy podatek od nieruchomości
Fot. stock.adobe.com/Eisenhans
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jakiś czas temu ogłoszono obwieszczenie Ministra Finansów w przedmiocie maksymalnej wysokości stawek podatku od nieruchomości. W 2021 roku zapłacimy zatem więcej.

W jaki sposób ustala się wysokość takiego podatku? Na te pytania odpowiada Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o. – portal www.dzialkanadmorzem.pl.

Czym jest podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości to danina publicznoprawna, której podlegają co do zasady takie nieruchomości, jak grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje w tym zakresie pewne wyjątki i wyłączenia, ale faktem jest, że każdy właściciel nieruchomości – osoba fizyczna albo prawna – musi ten podatek raz na jakiś czas zapłacić. Czasem obowiązek zapłaty spoczywa nie tylko stricte na właścicielu, ale również posiadaczu samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych albo też użytkowniku wieczystym gruntu. Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dla gruntów powierzchnia, dla budynków lub ich części użytkowych powierzchnia użytkowa, a dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wartość ustalona na podstawie przepisów o podatkach dochodowych ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego.

Czytaj także: Tarcza antykryzysowa: płacenie podatków od nieruchomości może być odroczone >>>

Jak ustala się wysokość podatku od nieruchomości?

Wysokość podatku od nieruchomości ustala się poprzez pomnożenie powierzchni nieruchomości (użytkowej lub całkowitej – w zależności od potrzeb i rodzaju nieruchomości) oraz specjalnej stawki podatku. Ta stawka ustalana jest przez właściwą radę gminy w drodze uchwały. Nie jest jednak tak, że rada gminy może zrobić to w sposób dowolny. W tym zakresie musi bowiem kierować się kwotami, wskazanymi w odpowiednim obwieszczeniu Ministra Finansów. On bowiem mniej więcej w połowie roku określa górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości. Przykładowo zatem w 2020 roku stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – wynosi 0,95 złotych za 1 metr kwadratowy powierzchni. Z kolei w odniesieniu do budynków mieszkalnych stawka ta wynosi 0,81 złotych za 1 metr kwadratowy.

Czy podatek należy ustalić samodzielnie?

Na początku roku gminy rozsyłają swoim mieszkańcom decyzje administracyjne, ustalające wartość podatku od nieruchomości. Osoby fizyczne za swoje działki oraz domy mieszkalne mogą uiścić tę daninę publicznoprawną w czterech wygodnych ratach. Chyba że wartość podatku nie przekroczy kwoty 100,00 złotych. Wtedy należy to zrobić jednym przelewem lub jedną wpłatą. Zresztą stosowną informację na ten temat można znaleźć w samej decyzji. Co przy tym istotne, wysokość podatku może zmienić się w czasie trwania roku podatkowego. Stanie się tak wówczas, gdy zaistnieje jakieś zdarzenie mające wpływ na wysokość odszkodowania. Może być to na przykład zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części – stwierdza Bartłomiej Kuźniar – Koordynator Projektów Inwestycyjnych w firmie Saveinvest Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości będzie wyższy w 2021 roku

Minister Finansów ogłosił już górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na 2021 roku. Dla porównania z obowiązujący stanem – stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków wyniesie 0,99 złotych od 1 metra kwadratowego powierzchni. Z kolei stawka za budynki mieszkalne wyniesie 0,85 złotych za 1 metr kwadratowy. W skali jednego metra kwadratowego te różnice wydają się niewielkie. To bowiem tylko cztery grosze różnicy. Należy jednak mieć na względzie, że na kilku albo kilkunastu hektarach te kwoty będą znacznie wyższe. Poza tym widać dynamiczny wzrost stawek podatku od nieruchomości w przeciągu kilku lat. Dodatkowo należy się spodziewać, że samorządy borykające się z różnymi problemami, w tym tematem koronawirusa będą chciały zastosować maksymalną, możliwą stawkę podatku. W 2020 roku na takie rozwiązanie zdecydowało się 106 gmin. W 2021 roku będzie ich jednak z pewnością o wiele więcej.