Od redaktora: Innowacje to nie wszystko…

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

eds.2015.foto.005.267xZaledwie rok minął od momentu, kiedy oddaliśmy do Państwa rąk drugi numer "Europejskiego Doradcy Samorządowego" w zmienionej formule. W przekonaniu, że sprawdziła się jako rodzaj mapy drogowej, kontynuujemy nasz projekt.

Maciej Małek
Redaktor Naczelny

Powstał przy udziale ekspertów, specjalistów z dziedzin istotnych dla funkcjonowania, a nade wszystko efektywności samorządów oraz praktyków, którzy na co dzień weryfikują trafność dokonywanych wyborów w działaniu. Skoro o wyborach. Mija pierwszy rok funkcjonowania samorządów w odnowionym demokratycznym mandacie.

Dla niektórych oznaczało to zmianę personalną, a co za tym idzie weryfikację bądź tylko modyfikację wcześniej realizowanych strategii rozwoju. W większości przypadków mieliśmy jednak do czynienia z ciągłością działania – zarówno w wymiarze personalnym, jak i programowym. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, zmiana funkcji i alokacji środków finansowych sprawiły, że część projektów znajdzie naturalną kontynuację, inne dopiero wpisują się w nowe reguły. Zresztą nowości jest więcej. Poczynając od ładu regulacyjnego, przez zmianę kryteriów oceny, po zmianę kompozycji sceny politycznej na szczeblu centralnym.

Wiąże się to z możliwością weryfikacji bądź modyfikacji programów realizowanych z udziałem samorządów, by wymienić tylko krajową politykę miejską. Decyzje zapowiedziane przez nowo ukonstytuowany rząd nie pozostaną bez wpływu na funkcjonowanie samorządów, również w odniesieniu do możliwości finansowania statutowych zadań. W tym względzie więcej jest na razie pytań niż odpowiedzi, acz w wielu kwestiach nawet wynikających z tak z pozoru odległych kwestii jak ustalenie kwoty wolnej od podatku środowiska samorządowe zgłaszają wątpliwości pytania i obawy, których praktyczny wymiar stanowią miliardowe sumy.

Po okresie boomu inwestycyjnego przychodzi czas na rewitalizację istniejących zasobów i nadawanie infrastrukturze komunalnej nowych funkcji, także w wymiarze społecznym. To pole dla innowacji, poczynając od źródeł finansowania, przez aktywizowanie lokalnych społeczności, po generowanie nowych źródeł przychodów, tworzenie miejsc pracy, animowanie rozwoju, poprawę konkurencyjności i wyższą jakość życia. Te i inne kwestie prezentujemy w raporcie, w którym obok zagadnień o charakterze strategicznym, a nawet ustrojowym, prezentujemy case study, w przekonaniu, że nic tak nie inspiruje jak dobry, zweryfikowany w praktyce przykład. Rozwinięcie podjętych kwestii stanowić będą wystąpienia i prezentacje naszych wypróbowanych partnerów już 2 grudnia w Warszawie, podczas dorocznego spotkania bankowców, samorządowców, instytucji i organizacji i firm dostarczających rozwiązań, bądź świadczących usługi na rzecz samorządów, oraz przedstawicieli administracji rządowej koordynujących programowanie i finansowanie wielu dziedzin, za które samorządy są współodpowiedzialne. Wnioski i rekomendacje wypracowane w toku wspólnych prac stanowić będą wskazówkę dla opracowania kolejnego raportu w roku przyszłym. Póki co jednak zachęcamy do uważnej lektury przygotowanych z Państwa udziałem materiałów, gdyż wiele zawartych w nich wskazań ma charakter tyleż uniwersalny, co przydatny w rozstrzyganiu konkretnych dylematów i podejmowaniu nowych wyzwań, których nie brak w Waszej codziennej pracy na rzecz pomyślnego rozwoju w małych ojczyznach.